Magyar Filozófiai Szemle, 1970

1. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA FŐSZERKESZTŐ: TŐKEI FERENC SZERKESZTŐ: BRÓDY FERENC TECHNIKAI SZERKESZTŐ: TIHANYI JÓZSEF SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG: ELEK TIBOR, FUKÁSZ GYÖRGY, KISS ARTŰR, LUKÁCS JÓZSEF, MÁTRAI LÁSZLÓ, SIPOS JÁNOS, SOMOGYI ZOLTÁN, SZABÓ GÁBOR, SZABÓ ANDRÁS GYÖRGY, VAJDA MIHÁLY, WIRTH ÁDÁM 1970/1 TARTALOM LUDASSY MÁRIA: Helvétius kortárs kritikusai. 1 1 I. Sz. KON—D. N. SALIN : G. H. Mead és az emberi Én problémája 47 TORDAI ZÁDOR: Állam, szocializmus és demokratizálás. 1 61 Sós VILMOS: Tulajdon és társadalmi ellenőrzés 98 RÚZSA IMRE: AZ implikáció néhány problémája 113 ELEK TIBOR: A „négyes világ" fogalmi rendszerének logikájáról, elméleti és filozófiai tartalmáról 140 G. W. F. HEGEL: Ki gondolkodik elvontan? 176 SZEMLE Todor Pavlov nyolcvanéves (M. A.) 180 Karl Korsch: Marxismus und Philosophie ( VAJDA MIHÁLY ) 181 Modern képzőművészet és marxista kritika (SZIKLAI LÁSZLÓ) 189 Az ellentmondás problémája a dialektikus logikában (SZIGETVÁRI SÁNDOR) 198 Marxista filozófiai vita vagy személyeskedő rágalmazás? (F. F.) 201 A szerkesztőség címe: A Magyar Tudományos Akadémia Filozófiai Intézete Budapest V., Szemere u. 10. Telefon: 312—791. A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, Budapest V., Alkotmány u. 21.

Next

/
Thumbnails
Contents