Magyar Filozófiai Szemle, 1980

1. szám

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE MAGYAK lUDOMANYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA A SZERKESZTŐSÉG MUNKATÁRSAI: BALOGH ISTVÁN (szerkesztő), GUT ZSÓKA (technikai szerkesztő), KÉRI ELEMÉR (felelős szerkesztő), NYÍRI KRISTÓF (szerkesztő), SIPOS JÁNOS (szerkesztő) A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI: ÁGOSTON LÁSZLÓ, ALMÁSI MIKLÓS, ANCSEL ÉVA. BALOGH ISTVÁN, FÖLDESI TAMÁS, HERMANN ISTVÁN (ELNÖK) KÉRI ELEMÉR, KISS ARTŰR, LUKÁCS JÓZSEF, POÓR JÓZSEF, RÚZSA IMRE, SZIGETI GYÖRGYNÉ, TŐKEI FERENC, VERECZKEI LAJOS, VÉSZI BÉLA, ZOLTAI DÉNES 1980/1 TARTALOM ERDÉLYI ÁGNES: Világnézetfilozófia és társadalomtudomány (A filozófiai problémák transzformációja a századfordulón) 1 ALTRICHTER FERENC: A konfirmáció paradoxonairól 25 G. HAVAS KATALIN: Frege realizmusa 44 V. A. SZMIRNOV—V. P. TAVANYEC: A szimbolikus logika és a filozófia kapcsolatáról (Fordította: Balassa Zsófia) 67 MADARÁSZNÉ ZSIGMOND ANNA: Frege és a modern intenzionális logika 78 DOKUMENTUM GOTTLOB FREGE: Logikai vizsgálódások. I —II. rész. (Fordította: Máté András) .... 92 SZEMLE MÁTÉ ANDRÁS: Válogatás Frege hagyatékából 124 SOLT KORNÉL: Egy magyar nyelvű válogatás Gottlob Frege műveiből 129 KATONA PÉTER: Mit jelent a íantázia determinista értelmezése? 134 KÁMÁN ERZSÉBET: A mitológiai gondolkodásról 137 A szerkesztőség címe: 1014 Budapest I., Úri u. 63. Telefon: 160-160 Szerkesztőségi napok: kedd és péntek A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány u. 21.

Next

/
Thumbnails
Contents