Magyar Filozófiai Szemle, 1985

1–2. szám

MAGYAR FILOZOFIAI SZEMLE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA FILOZÓFIAI BIZOTTSÁGÁNAK FOLYÓIRATA SZERKESZTŐK: ÁRON LÁSZLÓ FEHÉR M. ISTVÁN LENDVAI L. FERENC (felelős szerk.) TENGELYI LÁSZLÓ A SZERKESZTŐBIZOTTSÁG TAGJAI: ALMÁSI MIKLÓS, HERMANN ISTVÁN, KISS ARTÚR, RÚZSA IMRE, SZIGETI GYÖRGYNÉ, TŐKEI FERENC (mb. elnök), VERECZKEI LAJOS ,VÉSZI BÉLA 1985/1—2 TARTALOM KARÁDI ÉVA: Lukács, Fülep és a magyar szellemtudományi iskola 1 SELMECZI JÓZSEF: A tőke első magyarországi szakértőinek cselekvési koncepciója ... 56 VÁRNAI ANDRÁS: Világforradalom — világválság (Varga Jenő munkásságának magyar vonatkozásai a Tanácsköztársaságtól a szovjetunióbeli vitákig) 92 URBÁN KÁROLY: A Blum-tézisek „utóélete" 126 TALLÁR FERENC: AZ immanencia igézetében 146 SZIKLAI LÁSZLÓ: Híd a jövőbe (Módszertani megjegyzések egy „már lehetővé vált" Esztétika hoz) 184 VARGA CSABA: Tárgyiasulás, eldologiasodás, elidegenedés — és a jogi problematika (Fogalmi tisztázás kísérlete Lukács Ontológia ja alapján) 196 KARÁCSONY ANDRÁS: Történetfilozófia és politikai stratégia (Vázlat Lukács György kései alkotói korszakáról) 212 DOKUMENTUM LUKÁCS GYÖRGY: Cikkek a Die Rote Faknából 230 FÜLEP LAJOS: Művészet és valóság (Tímár Árpád bevezetőjével) 254 AMBRUS JÁNOS: Egy katedra sorsa 272 (Szalai Sándor, Prohászka Lajos, Lukács György, Kornis Gyula véleményei egy bölcsészkari katedra betöltéséről) 277 TÁJÉKOZÓDÁS LEE CONGDON: Politika és apokalipszis 314 GIUSEPPE BEDESCHI : Lukács György avagy A forradalom arisztokratikus vonzereje 323 MICHAEL LÖWY: Lukács historicista marxizmusa 329 WERNER MITTENZWEI : Lukács forradalmi demokrata esztétikája 341 FRANK BENSELER: A kult úra lokálpatriótája 350 Hahn István 1913—1984 | (Tőkei Ferenc) 362 I Simon Endre 1932—1984) | (Steiger Kornél) 363 SZEMLE SERESS L. ATTILA: A két világháború közötti korszak filozófiájának bibliográfiája (Magyar Könyvészet 1921—1944. A Magyarországon nyomtatott könyvek szakosí­tott jegyzéke) 365 LÁNYI GUSZTÁV: „Uralkodó eszmék" és mentalitástörténet (Juhász Gyula: Uralkodó eszmék Magyarországon 1939—1944) _ 366 LENDVAI L. FERENC: Két centenárium között (Nemes Nagy Ágnes: A hegyi költő. Vázlat Babits lírájáról) -. 369 A szerkesztőség címe: 1014 Budapest, Űri u. 53. Telefon: 759-011/269-es v. 138-as mellék Szerkesztőségi órák: csütörtök 10-12 A kiadóhivatal címe: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest, Alkotmány u. 21.

Next

/
Thumbnails
Contents