Földrajzi értesítő, 1954

II. füzet oldal LEÉL-ŐSSY SÁNDOR: A baj óti öregkő és barlangjai a Gerecsében......... 1 60 IEÉL-ÓSSY SÁNDOR: A Magas Bükk geomorfológiája.... 2 323 LEÉL-6SSY SÁNDOR: A pilisi Legény- és Leány barlan­gok.... * 3 594 MAROSI SÁNDOR: Geomorfológiai megfigyelések a Mező­föld Balatontól északkeletre elterülő részén.. 2 433 MÁTYUS SZ. JÓZSEF: Adatok Szeged városmorfológiájá­hoz • M « 1 180 PALOTÁS ZOLTÁN: A gépkocsi-úthálózat gazdasági ter­vezéséről.... 2 357 PALOTÁS ZOLTÁN-BERCZIK ANDRÁS: Nagyvasúti hálóza­tunk f ejle szt ése . . 4 756 PÁLMAI MÁTYÁS: A Tiszavölgy és közvetlen környeze­tének morfológiai tanulmányozása 1 55 PÁLMAI MÁTYÁS : A szegedi városföld 3 585 PÁLMAI MÁTYÁS: Szegedi elővárosok és tanyák 4 709 PBJA G-YÓZÓ: Megjegyzések a Nógrádi medence geomor­fológiai problémáihoz 1 50 PÉCSI MÁRTON: Morfológiai megfigyelések a Duna jobb­partján Szentendre és Budapest között 1 165 PINCZÉS ZOLTÁN : A tokaji Nagyhegy lösztakarója.... 3 575 RA DÓ DENISE: A ?erenchegyi barlang... 1 81 RADÖ DENISE: Karsztmorfológiai vizsgálatok a solymá­ri Ördöglyuk barlangban és környékén 3 604 RAKITNYIKOV Á. N.: A gazdasági földrajzi területi kutatómunkálatok metodikája . . » 3 610 RUISZ REZSŐ: A gazdaságföldrajz szerepe a városren­dezésben 1 26 SZAUSKIN JU. Gr # : A Szovjetunió gazdasági földrajzá­nak alapvető kérdései 1 86 SZÉKELY ANDRÁS: A Zagyva völgy geomorfológiája..., 1 3 SZILÁRD JSNÔ: Geomorfológiai megfigyelések a Mező­föld északnyugati részén.... », 2 444 * TÍMÁR LAJOS : A Tiszazug növényföldraj za 3 554 TRICART J.: A geomorfológia és a marxista gondolko­dás 1 70 Vitaülés objektiv gazdaságföldrajzi törvényszerű­ségek feltárásáról 4 779 WISCHÁN ZOLTÁN: Talajellenállás-mérések a Délkelet- \ Alföldön 4 692 ZOMBAI PÁL: A talajviszonyok szerepe a Mezőföld me­zőgazdaságában 2 455 1801/Sz.

Next

/
Thumbnails
Contents