Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) V. évfolyam 1998.

1. szám

E számunk szerzői Fazekas Csaba (ME BTK, egyetemi tanársegéd) Hermann Róbert (Hadtörténeti Intézet, tudományos főmunkatárs) Kenyeres István (BFL, osztályvezető) Perger Zoltán (ELTE BTK, történelem szakos hallgató) Rácz Attila (BFL, levéltáros) BFL = Budapest Főváros Levéltára; BTK = Bölcsészettudományi Kar ELTE = Eötvös Loránd Tudományegyetem; ME = Miskolci Egyetem * Lapunkat támogatták: Nemzeti Kulturális Alap Levéltári Szakkollégium Budapest Főváros Levéltára A címlapon: Hon véd toborzás (fametszet). Vargyas Endre: Magyar szabadságharcz története 1848-1849-ben. A magyar nép számára Bp„ 1879 * Felelős kiadó: FONS Alapítvány Szedte és nyomta a Budapest Főváros Levéltára Nyomdája Felelős vezető: Pesti Márta ISSN 1217-8020

Next

/
Thumbnails
Contents