Fons (Forráskutatás és Történeti Segédtudományok) XXIII. évfolyam 2016.

2016 / 1. szám

E számunk szerzői Farkas Csaba (PhD-hallgató, ELTE BTK), Hunyadi Sándor (MA-hallgató, ELTE BTK), Kádár Tamás (történész, Budapest), Karlinszky Balázs (levéltáros, Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár) ELTE BTK = Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar * Lapunkat támogatták: A címlapon Kun László ábrázolása a Képes Krónikában (128. p.) * Felelős kiadó: Szentpétery Imre Történettudományi Alapítvány Nyomta DIAVÁR Kft ISSN 1217-8020 Nemzeti Kulturális Alap és Budapest Főváros Levéltára

Next

/
Thumbnails
Contents