Fővárosi Közlöny, 2005 (60. évfolyam, 1-9. szám)

2005-01-07 / 1. szám

lÉ l // / •• ••*/ M FOVAROSI KÖZLÖNY BUDAPEST FŐVÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HIVATALOS LAPJA 2005. január 7. LV. évfolyam 1. szám TARTALOMJEGYZÉK I. RÉSZ Budapest Főváros Közgyűlésének rendelete Budapest Főváros Közgyűlésének 1/2005. (I. 7.) önkormányzati rendelete a 2005. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról 1 1. RÉSZ Budapest Főváros Közgyűlésének 1/2005. (I. 7.) önkormányzati rendelete a 2005. évi átmeneti finanszírozásról és a költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról Budapest Főváros Közgyűlése a Fővárosi Önkor­mányzat költségvetési gazdálkodása folyamatosságának biztosítása, a pénzügyi zavarok elkerülése érdekében a finanszírozás és a költségvetési gazdálkodás átmeneti szabályait az államháztartásról szóló többször módosí­tott 1992. évi XXXVIII. törvény 76. § (1) bekezdése alapján az alábbiak szerint határozza meg. l.§ A 2005. évi átmeneti finanszírozásról és költségveté­si gazdálkodásról szóló 77/2004. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet 9. § (10) bekezdése az alábbi új mondattal egé­szül ki. „Rendkívül esetben a Fővárosi Közgyűlés döntése alapján - az előző rendelkezésektől eltérően - 2005. évi kötelezettségvállalás alapján is utalható támogatás." 2. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. INDOKOLÁS Altalános indokolás A Fővárosi Önkormányzat átmeneti gazdálkodási időszakában is adódhatnak rendkívüli, előre nem látható események, melyek szükségessé tesznek olyan azonnali intézkedéseket, melyet a 2005. évi átmeneti finanszíro­zásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 77/2005. (XII. 31.) Főv. Kgy. rendelet nem tesz lehetővé. Ezért szükséges a rendelet módosítása. Részletes indokolás Az 1. §-hoz A Délkelet-Ázsiában bekövetkezett egyik legsúlyo­sabb környezeti katasztrófa áldozatainak megsegítése olyan rendkívüli és halasztást nem tűrő esemény, amely szükségessé teszi az azonnali intézkedést. Ennek és a jövőben előforduló hasonló váratlan események követ­keztében előforduló rendkívüli intézkedések jogszabályi hátterét kívánja megteremteni a módosítás. dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k. főjegyző főpolgármester A 2. §-hoz A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.

Next

/
Thumbnails
Contents