Fül- orr- gégegyógyászat, 1955 (1. évfolyam, 1-4. szám)

Tárgymutató

1955. ÍIVI FÜL-, ORR-, GÉGEGYÓGYÁSZAT TÁRGYMUTATÓ A bronchographia............................. 3 : 85 A Corti-szerv vizsgálata .hártya­készítményen ................................. 2:57 A csecsemőkori otoantritisek pathomechanizmusához............. 4 : 120 A datok a homloküreg sebészeté­hez ..................................................... 2 : 33 A fül-, orr-, gége korral járó elvál­tozásai ............................................. 1:27 A kétoldali paramedián hang- szalagfixatió új műtéti meg­oldása ................................................. 1:8 A kétoldali recurrens bénulás és a kétoldali kannaporc ankylosis által okozott hangszalag para­median állás kórtana .................. 1:2 A poliomyelitis fül-orr- gégészeti vonatkozásai ................................. 4 : 97 A radikális fülműtétről, 35 éven át szerzett tapasztalatok alap­ján ................................................. 4 : 103 A trachea intrathoracalis részén heges szűkület miatt végzett resectio és anastomosis esete. 1 : 18 Az otogén és rhinogén meningitis klinikai lefolyásának és kezelésé­nek változása az utolsó tíz évben 2 : 40 Bevezető............................................... 1:1 Centrális perforatióval járó choles­teatomák ős csontfolyamatok. . 3 : 79 Chronikus bronchitis ...................... 3:74 E gyszerű műtéti eljárás a fül mögötti antrumsipolyok zárá­sára ................................................ 1:13 E gyszerű műtéti eljárás fiatalkori orrgarat-fibroma eltávolítására 1 : 23 Fibroma pharyngis ........................ 4 : 124 F olyóiratszemle................................. 2 : 62 F ülszövődmények a László kórház tíz évi sectiós anyagában......... 2 : 52 K ísérletek a mesterségesen készí­tett csontsipoly záródásának megakadályozására...................... 4:116 K önyvismertetés............................... 4 : 128 M űtéti eredmények az idült közép­fülgennyedés gyógyításában ... 4 : 112 Műtéttel gyógyult csecsemőkori gégehaemangioma........................ 3:93 P seudomonas aeruginosa okozta fülbetegségek................................. 2 : 49 S zokatlan localisatióju acusticus tumor .........................\................... 2:60 Ű jabb szempontok az aout mastoi­ditis diagnosztikájában és therápiájában ............................... 3:65 N ÉVMUTATÓ Alleram Rezső dr. 4:116 Bánhidy Ferenc dr....................... 4 : 112 Bikfalvi András dr. . . ................ 1 : 18 Bollobás Béla dr. 2 : 52 Dévényi István dr........................ 4 : 120 Farkashidv József dr........................ 4 : 116 Fodor Ferenc dr. 4:112 Götze Árpád dr. 1:13, 4 : 103 Götze Áipád dr. ifj ....................... 2 : : 57 Hajts Gyula dr. 2: : 40 Hervey Sarolta dr. 3 : 93 llullay József dr. 2 : 60 J akabfi Imre dr. 4 : 120 Kassay Dezső dr. 1 : 18 Kratochwill Ede dr........................ 4 : : 92 Lábas Zoltán dr. 3 : 74 Missura Tibor dr. l : 23 Nákó András dr. 2 : 40 Rehák Pál dr. 2 : 33 Réthi Aurél dr. 1:2, 1:8 Schuster Rudolf dr ....................... 3 : 85 S urján László dr. 1 : 49 Székely Tamás dr. 3:65 Tamási Pál dr. 3 : 93 Temesrékási Dénes dr.......... 3 : 79 Tomits Gabriella dr. ............. 2 : 60 V arga Gyula dr. 1:1, í : 27, 4 : 116 Vathy István dr. 4 : 124 Felelős kiadó : a „Művelt Nép“ Tudományos és Ismeretterjesztő Kiadó igazgatója 33521-689/2 -Révai, Budapest (Felelős Nyáry Dezső)

Next

/
Thumbnails
Contents