Fül- orr- gégegyógyászat, 1990 (36. évfolyam, 1-4. szám)

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék Bibári Ottó dr., Sziklai István dr.: Flavonoid és fluorid in vitro hatása otosolerosisos osont explantatumok relatív kollagén szintézisére .................................................... 1 S ziklai István dr., Bibári Ottó dr.: Otosolerosisos osont explantatumok proteolitikus enzim aktivitás kiválasztása és változása...................................................................... 9 N émeth György dr., Schlegel Wolfgang dr.: Az epipharynx tumorok sugárterápiás hatásfokának várható javulása Multi-Collimator-Ring (MÓR) alkalmazásakor. 15 Baktai György dr., Ablonczy Mária dr., Székely Edgár dr.: Itronchológiai vizsgála­tok anamnesztikus laryngitis subglottica eseteiben .................................................. 23 G erencsér Emőke dr.: Víruseredetű náthák utáni szaglászavarok .................................. 29 V áradt Mária dr.: Idült fogbetegség által fenntartott nyaki sipoly .............................. 37 Pap Uzönka dr., Lampé István dr.: A hangmezőmérésről 1................................................. 39 Nagy Tibor dr., Lampé István dr., Szilágyi János dr., Jókay István dr., Szűcs János dr.: Az orrlégzés vizsgálata mini Wright-Peak-Flow-Meter segítségével............ 44 Sávay László dr., Gzigner Jenő dr.: Előrehaladott fej-nyaki daganatok intraarteriá­lis kombinált cytostaticus kezelése...................................................................................... 49 Trizna Zoltán dr., Sápi Zoltán dr., Bánhidy Ferenc dr.: A Kimura-betegség submu­cosus előfordulása a fej-nyaksebészetben...................................................................... 56 S zabó György dr., Bibári Ottó dr., Horvai Géza dr., Tamás László dr.: Magyar gyárt­mányú biokerámia protézisekkel szerzett tapasztalatainkról ................................ 59 P ap Uzonka dr., Lampé I stván dr.: Hang mező mérés egészséges felnőtteknél II.......... 65 I ván László dr., Gzigner Jenő dr., Fehér Ákos dr.: Nyaki bőrdefektus pótlása és tracheostoma kialakítása pectoralis maior (PM) myocutan lebennyel ................ 71 G áti István dr., Bauer Miklós dr., Mink Antal dr., Gerlinger Imre dr.: Nyaki borhi­ány fedése kínai lebennyel ............................................. 75 Speer Józsefné dr., Kassai Ilona dr., Bibári Ottó dr.: Uj hallási és beszéd megértési tesztről............. 79 K atona Gábor dr., Farkas Zsolt dr., Hirschberg Jenő dr.: BERA-vizsgálatok újszü­löttkorban ............................................................................................................................... 83 Jókay István dr., Lampé István dr., Debreceni Margit dr., Nagy Tibor dr., Szűcs János dr.: Plasmafibronectin szint vizsgálata fej-nyaktumoros beteganya­gunkban .................................................................................................................................... 89 Péter József dr., Palkó András dr.: A nyak ultrahangos vizsgálata ................................ 95 L ázár József dr., Szűcs János dr., Lampé István dr., Kincses Gyula dr.,Csarkó Péter dr.: A glottikus gégerák előfordulása és terápiás eredményeink 10. éves beteg­anyagunkban ........................................................................................................................... 102 Kathó Jenő dr., Kovács Ferenc dr., Saáry Kornélia dr.: Malignus tumorok arány­változása osztályunk beteganyagában ........................................................................... 108 Székely László dr., Szekeres Lenke dr., Tószegi Anna dr.: Malignus melanoma metas­tasis a hangszalagon ............................................................................................................. 113 Göllesz Viktor dr., Subosits István dr.: A fül betegségei Pápai Páriz Ferenc Pax cor­porisában.................................................................................................................................... 117 Sarkady László dr.: ЛItatásos mandulaműtétek .................................................................. 121 Sziklai István dr., Evelyne Ferrari, dr., Olivier Sterkers dr., Claude Amiéi dr.: Elektrokémiai és ozmotikus gradiensek a tengerimalac belsőfülében .................. 129 S ziklai István dr., Evelyne Ferrari dr., Olivier Sterkers dr., Kathleen Horner dr., Clau­de Amiéi dr.: A kísérletes endolympha hydrops, mint Meniere betegségmodell, kialakulásának élettana......................................................................................................... 135 Tóth Ágnes dr., Lampé István dr., Pap Zoltán dr., Emődy Judit dr.: A kalorikus és forgatásos ingerlés összehasonlítása fixációs nystagmusos gyermekeknél ......... 149 S zlávik Marietta dr., Fűrész József dr., Bodó György dr.: Szérum össz-IgE vizsgálat allergiás rhinitisben és orrpolyposisban ......................................................................... 155 Kun Katalin dr., Lampé István dr., Pap Uzonka dr.: Debreceni gyermekek audio­metriás szűrővizsgálata 1983—1988 között.................................................................. 161 Mészáros Béla dr., Zelen Béla dr., Lichtenberger György dr.: Subglotto-trachealis lokalizációjú plasmocytoma gyógyítása műtét és sugárkezelés kombinációjá­val ............................................................................................................................................... 168 2

Next

/
Thumbnails
Contents