Fül- orr- gégegyógyászat, 2005 (51. évfolyam, 1-4. szám, 1. Suppl.)

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK 1. szám Főszerkesztői levél......................................................................................................................................................4 A heveny középfülgyulladások bakteriológiai vizsgálata.............................................................................................5 B alogh László, Rásonyi'Kovács Péter, Bán Éva A kanyaróvírus szerepe az otosclerosis pathogenesisében............................................................................................8 Karost Tamás, Kónya József, Z. Szabó László, Pytel József, Szabó Iván, Jóri József Sziklai István Gyermekkori cochlearis implantációval elért eredmények értékelése kérdőíves felmérés alapján.............................15 K iss Zsuzsanna, Kiistel Marianna, Speer Józsefné, Ribári Ottó, Répássy Gábor A capsaicin-szenzitív érző idegek szerepe a vertebrobasilaris és a cochleáris erek permeabilitásának változásában és ennek lehetséges klinikai jelentősége...................................................................................................................20 Voss Zoltán, Jancsó Gábor KAZUISZTIKA.......................................................................................................................................................34 Ceruminoma, a külső hallójárat ritka daganata........................................................................................................34 Muraközy Györgyi, Pogány Péter A gége neuroendokrin tumorairól egy eset kapcsán.................................................................................................38 Kiss Zsuzsanna, Hegedűs Géza SZAKDOLGOZÓK FÓRUMA...............................................................................................................................42 A mindennapi élet nehézségei kiterjesztett fej-nyaki műtétek után..........................................................................42 Balázs Katalin, Losonczi Éva, Borbély Éva Társasági hírek.................................................................................. 45 Gyermek Fül-orr-gégészeti levél (24.) 2005..............................................................................................................45 Folyóiratreferátumok........................................................................................ 47 Könyvismertetés..................................................................................................... 49 Kongresszusi hírek....................................................................................................................................................50 Személyi hírek..................................... 50 Halálozási hírek.......................................................................................................................................................50 Felhívás szerzőinkhez...............................................................................................................................................51 2. szám EMG, Mitomycin-C és endo-extralaryngealis varrattechnika jelentősége a commissura posterior stenosis kezelésében.................................................................................................................................................56 Lichtenberger György, Kaszás Zsolt, Reményi Ákos Auditorosan kiváltható agytörzsi és kognitív válaszok vizsgálata demyelinisatiós kórképben......................................60 Tóth Ferenc, Szabados Éva Mária, Jóri József Dibó György, Kiss József Géza Laser dermabrasio a rhinophyma kezelésében...........................................................................................................64 Kovács Viktória, Lichtenberger György, Bihari Adél, Boronkai Gusztáv A Connexin 26 fehérje génjében történt mutációk fenotípus következményei ..........................................................69 T óth Tímea, Fazakas Ferenc, Muszbek László, Sziklai István Nagy kiterjedésű antro-oralis sipolyok zárása nyeles zsírlebeny és lyodura, illetve lyoplan kombinált felhasználásával........................ ....76 Pácz Zoltán, Huszka János, Csíky Márta A külső hallójárat adenoid cysticus carcinomája......................................................................................................80 Kótai Zsuzsa, Zámbá Orsolya FÜL-, ORR-, GÉGEGYÓGYÁSZAT 3 51. Évfolyam * 2005. évi tartalomjegyzék

Next

/
Thumbnails
Contents