Gazdasági Mérnök, 1918. január-december (42. évfolyam, 1-8. szám)

XXXXI) évfolyam. Budapest, 19i?i szám ..--................. 1 -T- ......................................... ■■■ = 1 M agyar Vegyipari Gépgyár (Reichel ős Heiszler.) Budapest, X., Moszlopy-utca L Berendez és szállít: Mezőgazdasági és ipari szeszgyárakat, szeszfinomitókat, szeszélesztő gyárakat, keményítő gyárakat, petróleumfinomitókat, gőzkazánokat és kazánkovács munkákat, különféle vegyészeti gyári berendezésekét, vasszerkezeteket, fémöntvényeket. Javít és átalakít: Lepárlókat, kazánokat, gépeket stb. stb. MAGYAR SZAKLAPKIADÓ VÁLLALAT Budapest, VII., Aréna-ut II s?. Közvetíti a legmodernebb kiállításban min dennemü üzleti és eggéb ngomtatoángolgat gtjára!?-, kereskedelmi-, épitő- és műszaki oállalatok. közlekedési-, biztosité-, és génz- —- intézetek számára. - >— Szaklapok, szakműoek és folyóiratok kiadása Magyar rézhengermüvek Részvénytársaság (azelőtt Chaudoir Gusztáv és Társa) Budapest. ¥., Yizafogó 1460. Sürgöny: Ghaudoir Budapest. Telefon. Készítenek: TŰZSZEKRÉNY vörösréz-lemezeket, közönséges vöröslemezeket különféle nagyságban és minő­ségben . SÁRGARÉZ tombak- és bronzlemezeket, tárcsá­kat stb. VÖRÖSRÉZ, sárgaréz- és tombak-rudakat, göm­bölyű-négyszögletes-, lapos- és fagon-alakban. VÖRÖSRÉZ, sárgaréz- és tombak-csöveket [for­rasztás nélküli vont csövek.] ELECTROLIT- ÉS VÖRÖSRÉZHUZAL, bronzhuzal sárgarézhuzal és tombakhuzal. PERONOSPORA-FECSKENDÓKHÖZ való vörös­réz-lemezeket . FÜRDŐKÁLYHÁKHOZ, való vöröslemezeket. VÖRÖS- és SÁRGARÉZCSÖVEK, vascsövekre és vasrudakra huzva, vasbutorgyárosoknak épít­kezési célokra. MÉLYÍTETT VÖRÖSRÉZÁRUKAT. KÁBELGYÁR R. T. Poisony«<T^ Szigetelőcsőgyár: Fekete és fémpáncélos szigetelöcsövek. Szerelési tartozékok és szerszámok. Kábelgyár: Mindennemű szigetelt vezeték, ala­csony és magas feszültségre. Páncélos ólomkábelek. Gummigyár: Elektrotechnikai gummianyagok. Gummongyár : Hő- és tűzálló szigetelő anyagok keménygumim pótlására. Gummon, fixit, pulvolitból készült és bármely alakban sajtolt szigetelő tárgyak fémrészekkel és azok nélkül. Budapesti iroda : V., Rudolf-tér 5 Érdeklődőknek aziveaen küldjük árjegyzékeinket

Next

/
Thumbnails
Contents