Geodézia és kartográfia 1977 (29. évfolyam, 1-6. szám)

A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 2/1977. (1.10.) MÉM számú rendelete az ingatlannyil­vántartásról szóló 1972. évi 31. számú tör­vényerejű rendelet végrehajtására kiadott 27/1972. (XII. 31.)MÉM számú rendelet módo­sításáról ........................................................................ 142 A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 11/1977. (III. 11.) MÉM számú rendelete a kisajátítási terv elkészítéséről és felülvizsgálatáról .............. 220 A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 18/1977 (MÉM. É. 25.) MÉM számú utasítása a földhi­vatalok ügyiratkezelésének szabályairól szóló 20/1975. (MÉM. É. 46.) MÉM számú utasítás módosításáról................................................................. 468 A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, az épí­tésügyi és városfejlesztési miniszter, a pénz­ügyminiszter és az igazságügyminiszter 6/1977. (1.28.) MÉM-ÉVM-PM-IM számú együttes ren­delete a nagyüzemileg nem hasznosítható föl­dek tartós használatbaadásáról .......................... 146 A kisajátításról szóló 1976. évi 24. számú trv-nek, valamint a végrehajtásra kiadott 33/1976. (IX. 5.) MT számú rendeletnek a kártalanítás megállapítására vonatkozó egyes rendelkezései alkalmazása ................................................................... 226 VÁLTOZÁSOK A TÉRKÉPEN .....................67,297,380 EGYESÜLETI HÍREK ........................60, 139, 219, 294 SZAKIRODALMI ISMERTETÉSEK. . .227, 301, 384 CONTENTS Ádám, J.—Czobor, Á. / Results of the Doppler satel­lite measurements of geodetic accuracy in Hun­gary ................................................................................... 397 Bacsa, I.: Land registration in Bulgaria ................. 120 Babos, L.: Simplified Gauss method of fitting a plane to a number of points ................................. 249 Bagó L.: Main rules concerning engineering geodesy 260 Balázs, L.: Development of service and organisa­tion of the geodetic technical supervision . . . 255 Balázs L.: Present and tasks of the surveying professional supervisional service ...................... 346 Balia, Gy.: Production of historical wall maps in Hungary .......................................................................... 352 Biró, P.: Examination of the Earth’s superficial movements and dynamic processes ................. 9 Ecsery. F.: Controlling the vertically of a tall house................................................................................. 341 Egri. A.: Authoritativennes of landed property registration ..................................................................... 441 Egri. A.: Legal aid system in land registration ... 186 Detrekői. Á.: Use of statistic tests in engineering surveying movements measuring ......................... 157 Divényi. P.: Organizational problems in cartog­raphy ................................................................................. 358 Mrs. Domokos. Gy.: Remote sensing methods .......... 106 Halmai, E.: Portable comparator for invar staff . . 25 Halmos, F.-—Kádár, I.: Further examinations on appalication of short range distance measur­ing instruments .......................................................... 83 Halmos, F.—Szddeczky-Kardoss, Gy.: Geodetic conversion of ellipsoid chord lengths ............... 21 Halmos, F.—Kádár, I.—Karsay, F.: Local adjust­ment by least squares filtering ...............237, 335 Hazay, I.: Adjustment of levelling networks and calculation of vertical movements speed of the Earth's surface taking the accelerations into account ................................................................. 317 Homoródi, L.: New curriculum of studies at the - Budapest Technical University Surveyor En­gineering Faculty ..................................................... 164 Hoványi, L.: Examination of the movements on the surface of the earth due to working mines using geodetic measurements ............................. 92 Hoványi L.: Geodetic measurement of rock move on excavation plant ................................................ 245 Hoványi. L..Kolozsvári, G.—Szarka, Z.: Deter­mination deformation of large seized overground oil-tanks using surveying technology ............... 322 Hrenkó, P.: Representation of Csongrád town on maps .................................................................................. 428 Hrenkó, P.: The Pest-Buda Danube crossing place, the Buda Castle and Jászkun region of the Invalids’House represented on Mikoviny’s maps .................................................................................. 31 Hrenkó, P.: Samuel Krieger’s map of Lake Balaton from 1766 264 Inczédy, J.: Verification of a level trier by means of a Michelson interferometer ............................. 332 Joó, I.: Light beam inflexion due to solar gravity and its significane in geodetic astronomy ... 18 Joó, I.: The problems of the reference level of Hungary ........................................................................ 169 Joó, I.: The state of up-dating and standardization of the geodetic ground system in Hungary ... 79 Mrs. Kis Papp, L.—Márkus, B.: Automation of contour line generalization .................................. 343 Koronczay, M.—Nagy, S.: Some remarks on amend­ment of the land protection laws ........................ 199 Lovász, Gy.: Representation of settlement density 436 Lukács, T.: Up-dating of geodetic information ser­vice .................................................................................... 100 Mihály, Sz.: Improving classical networks by satel­lite geodesy ................................................................. 174 III Szabó Vera: Államvizsga az Erdészeti és Faipari Egyetem Földmérési és Földrendezői Főiskolai Karán ............................................................................... 378 Szentesi András: Földmérési hírek ............................. 290 Szende Ákos: Üj geodéziai mérési módszerek és mű­szerszerkesztési eljárások ........................................ 376 Szentesi András: Nemzetközi szatellitageodéziai szimpózium Budapesten ......................................... 364 Tudományos diákköri konferencia ............................. 215 Új földmérőmérnökök ..............................................138, 377 Virágh Dénes: Hetvenéves fajel Sopronban ............ 57 RENDELETEK A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 33. számú törvényerejű rendelete a tartós földhasználatról............................................................ 140 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 34. számú törvényerejű rendelete a földtu­lajdon és a földhasználat továbbfejlesztéséről szóló 1967. évi IV. törvény módosításáról .... 140 A mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter 3/1977. (1.10.) MÉM számú rendelete az 1976. évi 34. számú törvényerejű rendelet végrehajtásáról 145 A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1976. évi 35. számú törvényerejű rendelete az ingat­lannyilvántartásról szóló 1972. évi 31. számú törvényerejű rendelet módosításáról ................. 141

Next

/
Thumbnails
Contents