Gyermekgyógyászat, 1951 (2. évfolyam, 1-12. szám)

Ivády Gyula dr. és Búzás Géza : Lemer-kóros csecsemők liquorának antidiuretikus hormon­tartalma .................................................................................................................................... 161 Ivády Gyula dr., Horvai Rezső dr. és Tímár A lice dr. ■ Adatok az akrodynia és higanv kérdéséhez 87 ■Jakab Zsuzsa : (lásd Sch uller Dezső dr.) ..................................................................................... 338 ■ Kemény Pál dr. : Antibioticumok kombinált alkalmazása colisepsisnél .................................... 367 K erekes Károly dr. : (lásd Horváth Mihály dr.. Takács Emma dr. és Dános László dr.)............. 240 Kol lár Dezső dr. : (lásd Frank Kálmán dr.).................................................................................. 369 Lakatos Károly dr. : (lásd Görgényi-Göttche Oszkár dr.).............................................................. 266 L áncos Ferenc dr. : (lásd Tomory Emilia; dr.).............................................................................. 167 Levél a szerkesztőhöz.................................................,............................................................ 63, 221 Li ebermann Lucy : Enuresis nocturna............................................................................................. 215 Liebermann Lucy és Szutrély Gyula, dr.: Környezeti ártalmak szerepe gyermekkori szívpanaszok előidézésében...........■................................................................................................................'171 L ombos Oszkár dr.: Lymphocytás reakció a kisgyermekkorban.............................................. 21 L ukács József dr. és Náray Sándor dr. : Embrvopathia esetei................................................. 207 Lukács V. Ferenc dr. (lásd Barta Lajos dr.)................................................................................ 289 M ester Antal dr. : Adatok a Leiner-kór okozta sorvadás keletkezéséhez................................. 294 Mester Endre dr. : (lásd Gergely Károly dr., Surányi Gyula dr. és Wiener Klára dr.).......... 151 M ikó Eszter dr. : (lásd Róboz Pál dr.)......................................................................................... 211 Molnár Alice dr. : Márványcsont-betegség (Morbus Albers—Schönberg esete.. Ц0 M olnár Alice dr. : (lásd Vince István dr. és Révész Klára dr.).......................... 36*r N áray Sándor dr. (lásd Lukács József dr..................................................................................... 207 Neubauer György dr. : (lásd Ivády Gyula dr. és Backhaus Ricihárd dr.)........................................ 33 Pályázati felhívás az 1951. évi aspirantúrára.................................................................................. 254 Pikier Emmi dr. : A csecsemőgondozás néhány kérdéséről ....................................................... 321 Pintér Gabriella dr. és Pozsonyi József dr. : Megfigyeléseink a gyermekkori csont és izületi tuberculosis thimicidkezelése kapcsán .................................................................................. 282 Pomóthy Rudolf dr., Frank Kálmán dr. és István Lajos dr. : Koraszülöttápolásunk................... 353 Po zsonyi József dr.: (lásd Barta Lajos dr.) .................................................................................. 45 Pozsonyi József dr.: (lásd Pintér Gabriella dr.).............................................................................. 282 Preisich Kornél dr.: Allergia ........................................................................................................ 65 Révész Klára dr. : (lásd Vince István dr. és Molnár Alice dr.)................................................... 363 R oboz Pál dr. : Enuresis nocturna................................................................................................. 345 Roboz Pál dr. és Mikó Eszter dr. : Az úgynevezett reflex anomáliák klinikai jelentősége.......... 211 Ro sta János dr. : (lásd Barta Lajos dr.)......................................................................................... 243 Sárkány Jenő dr. : Beszámoló a krakkói kongresszusról............................................................... 1 Schuller Dezső dr. és Jakab Zsuzsa : Újszülöttek lipoidpneumoniája............................................ 338 Sípos Péter dr. : (lásd Gergely Károly dr. és Wiener Klára dr.)................................................... 251 S . Lóránd Blanka dr. : Á Heller—Weygand-féle dementia infantilis és differentialdiagnosisa 371 Surányi Gyula dr. : Budapesti női-tejgyüjtőállomások ötéves munkája.................................... 3 S urányi Gyula dr. : Koraszülöttkérdés......................................................................................... 193 Surányi Gyula dr. : (lásd Gergely Károly dr., Mester Endre dr. és Wiener Klára dr.).............. 151 Szakcsoport hírei : ........................................................... 30, 62, 95, 125, 158, 220, 316, 348, 380 Szathmáry Magda dr. : (lásd Baitner Magda dr. és Hoffmann Ida dr.).................................... 279 Sz ékely Áron dr. : (lásd György Endre dr.)..................................................................................... 179 Szénásy József dr. : (lásd Takáts István dr.).................................................................................. 311 Szigeti Livia dr. : A serum-hepatitis kérdéséhez.......................................................................... 116 Szolnoki György dr. : (lásd Barta Lajos dr.).................................................................................. 129 Szolnoki György dr. : (lásd Barta Lajos dr.)................................................................... 342 Szócska Miklós dr. és Tóth Éva dr. .^Tapasztalataink a meningitis tuberculosa kezelésében.... 276 Szőke Gyula dr. : (lásd Goldberger Árpád dr., Hegymegi Kiss Pál dr. és Telegdi István dr.).... 273 Szutrély Gyula dr. : Űj jel a csökkentfejlettségű, nem működő jobb kamra diagnosztikájában 25 Szutrély Gyula dr. : Veleszületett hályog és szívfejlődési rendellenesség a terhesség alatt fellépő rubeola után ........................................................................................................... 155 S zutrély Gyula dr. : Tetanusos gyermekek elektrokardiogrammjáról........................................................ 328 Szu trély Gyula dr.: (lásd Liebermann Lucy)............................................................... 171 Takács Emma dr. : (lásd Horváth Mihály dr., Dános László dr. és Kerekes Károly dr.).......... 240 Takáts István dr. és Szénásy József dr. : Eclampsia és frontátvonulások. ,............................ 311 O ldal

Next

/
Thumbnails
Contents