Gyermekgyógyászat, 1980 (31. évfolyam, 1-4. szám)

1980 / 1. szám

GYERMEKGYÓGYÁSZAT A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGÁNAK FOLYÓIRATA Főszerkesztő, felelős szerkesztő: Gegesi Kiss Pál dr. Szerkesztő: Székely Áron dr. Tanácsadó testület : Kerpel-Fronius Ödön dr., Kövér Béla dr., Kulin László dr., Lénárt György dr., Varga Ferenc dr., Waltner Károly dr. A szerkesztő bizottság tagjai: Boda Domokos dr., Frank Kálmán dr., Gerlóczy Ferenc dr., Karmazsin László dr., Mestyán Gyula dr., Sárkány Jenő dr., Schuler Dezső dr. Szerkesztőség: Budapest VIII., Bókay János u. 63. Telefon: 138-212 Kéziratokat kérjük a Szerkesztőség címére küldeni. Eredeti dolgozatokhoz 2 gépelt példányban rövid összefoglalást kérünk mellékelni. Leltári Kiadja az Ifjúsági Lapkiadó Vállalat, 1374 Pf. 566. Budapest VI., Révay u. 16. Telefon: 116-660 Felelős kiadó: dr. Petrus György igazgató Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető bármely postahivatalnál, a Posta hírlapüzleteiben és a Posta Köz­ponti Hírlap íródnál (Budapest V., József nádor tér 1., postacím: Budapest 1900) közvetlenül, vagy átutalási postautalványon, valamint átutalással a PKHI MNB 215—96 162 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetési díj egész évre: 800,— Ft Megjelenik negyedévenként 2420 példányban Egyes példányok beszerezhetők a Kiadó Budapest Xlll., Fürst S u. 14/b. sz. alatti boltjában Példányonkénti eladási ár: 75,— Ft Index: 25 861 2246-Eévai Nyomda, Budapest —Felelős vezető: Bede István

Next

/
Thumbnails
Contents