Állami Gimnázium, Gyöngyös, 1888

A GYÖNGYÖSI KATH. IAGYGTMHÁSIDI llTISITOJI AZ 1888-89. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI váqó i'smssr©„ IGAZGATÓ. GYÖNGYÖS, 1889. NYOMATOTT KOHN L- KÖNYVNYOMDÁJÁBAN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents