Szent Benedek-rendi katolikus gimnázium, Győr, 1923

id . 3 w 3 A GYŐRI SZENTBENEDEKRENDI CZUCZOR GERGELY KATH. FŐGIMNÁZIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1923-24. ISKOLAI ÉVRŐL. KÖZZÉTESZI : D R BOROS ALÁN IGAZGATÓ. GYÖR, 1924. QYÓREGYHÁZMEOYEI ALAP KÖNYVSAJTÓJA — 5926.

Next

/
Thumbnails
Contents