Állami leánygimnázium, Győr, 1940

SZÉKESFEHÉRVÁRI TANKERÜLET. Á GYŐRI M. KIR. ÁLLAMI APPONYI ALBERT GRÓF LEÁNYGIMNÁZIUM Évkönyve AZ 1940/41 ISKOLÁI ÉVRŐL FENNÁLLÁSÁNAK 33. ÉVÉBEN. KÖZZÉTETTE: Gábor Géza dr. igazgató. /fÜLv,, Tí»^\ GYŐR, 1941. Nyomatott: a Széchenyi könyvnyomdában. Győr, Megyeház-u. 1.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents