Haditechnika 29. (1995)

1995 / 1. szám

Felhívás Olvasóinkhoz! Sajnálattal közöljük, hogy a Haditechnika példányonkénti árát 1996. január 1-jétől 140 Ft-ra kell emelnünk a 12%-os áfa és a postaköltségek kétszeri emelkedése miatt. Az évi előfizetés 560 Ft-ra, a féléves 280 Ft-ra változik. A kiadó 1994 januárjától nem emelt árat, és a 12%-os áfa bevezetésével járó költségemelkedést sem éreztette az olvasókkal, de ezt a növekvő járulékos kiadások miatt már nem tudja fenntartani. Az ár így sem fedezi költségeinket, a lap megjelenését csak az MH és a különböző vállalatok támogatása teszi lehetővé. Szerk. Janusz Piekalkiewicz Kémek, ügynökök, katonák -Titkos kommandók a második világháborúban ­ÜGYNÖKÖK, KATONÁK Titkos kommandók a második világháborúban Zrínyi Az olvasmányos módon, a tények és módszerek alapos ismeretében megírt dokumentumértékű könyv a második vi­lágháború több jelentős kommandóvállalkozásával és kémtel­jesítményével ismerteti meg az olvasót. A szerző sokéves gyűjtő- és kutatómunka eredményeként adja közre 27 különö­sen érdekes és jelentős eset leírását. Csak néhány közülük: ember vezette olasz torpedók rajtaütése a brit földközi-tengeri flottán; angol támadás az Antifer-fokon létesített német lo­kátorállomás ellen; az A-54-es ügynök (Paul Thümmel) kém- tevékenysége; a „nehézvizet” előállító norvégjai üzem elleni támadás; a „Nordpol” fedőnevű német kémrádió tevékenysé­ge; Kreipe német tábornok elrablása Kréta szigetéről; a „Forti­tude” fedőnevű művelet; a Heydrich elleni merénylet és következményei. Az eddig 13 nyelven megjelent művet sok korabeli fotó és illusztráció teszi teljessé. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1995. 524 p. 1564 Ft Máté János Kard és könny- Rehabilitáltak emlékkönyve ­A könyv a Honvédelmi Minisztériumban az 1989-es fordulatot követően elkezdődött rehabilitáció során jogaikba visszahelye­zett katonáknak állít emléket, akiket korábban - a háború, illetve az 1956-os forradalom kapcsán - politikai okokból hurcoltak meg és fosztottak meg rendfokozatuktól. A rehabilitált katonák teljes névjegyzéke mellett visszaemlé­kezéseket, életrajzokat, levelezéseket tesz közzé a magyar történelem e tragikus eseményeivel kapcsolatban. Az olvasó részletes áttekintést kap a rehabilitáció történeté­ről is, a Honvédelmi Minisztérium rehabilitációs bizottságának 5 éven át végzett munkájáról. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1995. 279 p. 594 Ft 7SU A könyvek megvásárolhatók a könyvesboltokban, viszonteladóknak a %с/г( Zrínyi Kiadónál! Egyes könyveink különleges kedvezménnyel! Cím: 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. Levélcím: 1440 Budapest Pf.: 22 Telefon: 133-9113 • Fax: 114-2432 1995/4 HADITECHNIKA I

Next

/
Thumbnails
Contents