Hadtudomány 23. (2013)

2013 / 1-2. szám

E számunk a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával jelent meg. Lapszámunk szerzői: Bányász Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem doktorandusza Dr. Besenyő János alezredes, PhD, az MH GEOSZ osztályvezetője Dr. Boda József rendőr dandártábornok, PhD, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatója Dávid Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Nemzetbiztonsági Intézetének egyetemi tanársegédje, az NKE doktorandusza Prof. Dr. Harai Dénes ny. ezredes, PhD, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi tanára Dr. Hetesy Zsolt PhD, a Külügyminisztérium terrorizmus-elleni koordinátora Dr. habil. Kis-Benedek József ny. ezredes, PhD, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi docense Kolossá Sándor ny. alezredes Kovács József altábornagy, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat főigazgatója Kovács Zoltán ezredes, a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgató helyettese, az NKE doktorandusza Lakatos Zsolt t. alezredes, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat munkatársa, az NKE doktorandusza Dr. Magyar István ny. dandártábornok, CSc, a Felderítők Társasága Közhasznú Egyesület Tudományos Bizottságának vezetője Prof. dr. Nagy László ny. ezredes, DSc, a Magyar Hadtudományi Társaság elnöke Dr. Németh József Lajos PhD, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyetemi adjunktusa Orbók Ákos Dr. Regényi Kund alezredes, PhD, az NKE egyetemi adjunktusa Prof. dr. Szabó Miklós ny. altábornagy, DSc, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja Prof. dr. Tóth Mihály, DSc, a Pécsi Tudományegyetem Büntetőjogi Tanszék tanszékvezetője Dr. Vida Csaba alezredes, PhD, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat osztályvezetője A Magyar Hadtudományi Társaság lektorált folyóirata Felelős kiadó: NAGY LÁSZLÓ, a társaság elnöke A folyóirat szerkesztőbizottsága Elnök: KIRÁLY LÁSZLÓ, a társaság alelnöke Elnökhelyettes: BERTALAN GYÖRGY főszerkesztő Tagjai: HORVÁTH ISTVÁN, a szerkesztőbizottság örökös tagja, továbbá: Antal Erika, Földesi Ferenc, Haig Zsolt, Kádas Géza, Kladek András, Kovács István, Kovács Tibor, Oroszi Antal, Szerkesztőbizottság és kiadó: Budapest X., Hungária krt. 9-11. Tel.: 432-9000/29-684 mellék A mellék HM vonalon közvetlenül hívható. Levélcím: 1581 Budapest, Pf. 15. E-mail cím: hadtudomany@freemail.hu Interneteim: www.mhtt.eu Nyomdai előkészítés: BAUSZ Stúdió Nyomtatta: DEMAX Művek Nyomda ISSN 1215-4121

Next

/
Thumbnails
Contents