Hajdú-Bihari Napló, 1970. szeptember (27. évfolyam, 204-229. szám)

1970-09-16 / 217. szám

Levonultak 36 gól a megyei II. osztályban Időnként a megyei tabdarú­Í ái fegyelmi helyzetével foglal ózunk e hasábokon, nemegy- zzer kényszerülünk la erről be­leélni. különösen akkor, amikor clburjánzlk a fegyelemsértés vagy Igen súlyos etetek fordul­nak elő, mint moit a megyei II. osztályban. A felnőtteknél két játékon, a hajdúhadházi Szabó Lászlót éa a berekbőzzőrményl Bak Jánoit kiállították a Játékvezetők. Mind a két labdarúgónak azért kellett elhagynia a Játékteret, mert szándékosan megrúgták ellenfelüket. A maiik csábit- beli iporttári Ilyen durva bán- talmazáia mélyen elítélendő, hlaien a nemei vetélkedőitől nagyon menze élik a durva­ságnak, a tettlegei bgntalma- záinak az eizkőze abból a cél­ból, hogy Jobb eredményeket érjenek el. A n. osztályú lflú- ■ágl csapatból pedig nem keve­sebb, mint öt fiatal Játékost kellett kiállítaniuk a futball- blráknak. Hajdúböszörmény­ben súlyos sportizerútlenségért a Gépjavítóból Elek Antalt és Molnár Miklóst, az ellenfél csa­patából, Földesből pedig Gonda Sándort zárta ki a Játékvezető a további küzdelemből. A berek­böszörményi Szőke ellenfelét megrúgta, a Hortobágyi ME- DOSZ Ifjúsági labdarúgója, Gombos József pedig a bírót sértegette. Ezen esetek Is azt bizonyítják, hogy vannak ko­moly tennivalók a fiatal spor­tolók nevelése dolgában, hiszen a sportvezetők, az Idősebb sportemberek Időben alkalma­zott hasznos Jótanácsa, tiftelme, figyelmeztetése csökkenthetné a szabálytalankodók, sportsze­rűtlenségeket elkövetők, ellen­felüket szándékosan bántalma­zok számát. Még az előbbieknél Is súlyo­sabb eset történt Sárándon, ahol Berekböszörmény csapata szerepelt. A Sáránd—Berekbö­szörmény n. osztályú felnőtt bajnoki mérkőzés előtt az If­júságiak Játszottak. Az élőm üt ­közésen a berek böszörményi Szőke szándékosan megrúgta ellenfelét, amiért kiállították. A felnőttek találkozóján, a S3, percben — a Játékvezetői Je­lentés szerint —, azután, hogy a sárándlak megszerezték a negyedik góljukat, a berekbö­szörményt Bak János ellenfelét megrúgta. Hogy miért? Azt ta­lán csak maga Bak tudná meg­mondani (módja Is lesz rá, a fegyelmi bizottság előtt). Ter­mészetes az, hogy ezért kiállí­totta a bíró. A kiállítással még nem zárult le a fegyelemsértés, melyet tetéztek Bak társai az­zal, hogy — se szó. se beszéd — levonultak a pályáról, fél­beszakadt a mérkőzés. Nem ér­tettek egyet a Játékvezető íté­letével? Vagy talán „sorsközös­séget” vállaltak Játékostársuk­kal? De az Is lehetséges, hogy személyes sértésnek vették a kiállítást, hiszen a csapatban — a felállítás szerint — öt Bak fiú Is szerepelt. A pályáról történő levonulás nagyon ritkán fordul elő labda­rúgó-mérkőzéseken. A ritka esetek közül a berekböszörmé­nyleké egy, és ez nem helyén­való. A küzdőtér elhagyása — Játék közben — a legsúlyosabb sportszerűtlenség. Gondoljuk, hogy a megyei labdarúgó-szö­vetség fegyelmi bizottsága va­lamennyi fegyelemsértést a „helyére teszi”. (fülep) Sok a kiállítás - Egy mérkőzés félbeszakadt A megyei II. oifztályü (elnőtt éa Ifjúsági bajnokság elmúlt heti for­dulójában két felnőtt éa öt ifjúsá­gi Játékost állítottak ki a bírák — a legtöbb esetben a kiállítottak szándékosan megrúgták ellenfél!! két. A felnőtteknél — a kilenc mérkőzésen — 36 gól esett, tehát mérkőzésenként átlagosan négy gólt rúgtak a csapatok. Csupán két együttes, Blharkcreaztes és újtikos nem tudott egyetlen gólt sem elérni, A Sáránd—Berekbö­szörmény mérkőzés félbeszakadt. Eredmények. Hajdúböszörmény I Gépjavító— Földes <—l (2-1). Hajdúböször­mény, 30 néző, vezette Fülep. A ve­zetést a földeslek szerezték meg. Gonda J. révén, amire a vendég­látók néggyel (Nagy I. 2., Kovács és Kathy) válaszoltak. A Jó Iramú, sportszerű mérkőzésen kitűntek: Nagy I„ Kovács, Szabó, illetve BoJ- tor és Tóth. Gonda János (Földes) egy összecsapás alkalmával megsé­rült, a mentők szállították el. — Ifjúsági: Hajdúböszörményi Gép­javító—Földes 3—2. A földeslek tíz emberrel álltak ki. Elek Antalt, Molnár Miklóst (Gépjavító) és Gonda Sándort (Földes) kiállította a Játékvezető. D. Téglagyár—Biharkeresztes 1—0 (0—0). Blharkeresztes, 200 né­ző, vezette Elekes. A hazai csapat egy 11-est kihagyott. A nézőtérről sportszerűtlenkedő szurkolót kive­zettetett a Játékvezető. A D. Té#­(1—1). Sáránd, 100 néző, vezette Orosházi, Változatos, kemény, dur­va belemenésekkel tarkított mérkő­zés, Gólszerzők: Matolcsl 2 és Ba­logh 2, Illetve Pápai. A 03, percben — a negyedik sáránd! gól után — Bak János (Berekböszörmény) szándékosan megrúgta ellenfelét, amiért a bíró kiállította, Erre csa­pata levonult, a mérkőzés félbe­szakadt. — Ifjúsági: Sáránd—Be­rekböszörmény 0—1. Szőke (Berek­böszörmény) tettlegességért kiállít­va. Bödönhátl MEDOSZ—Ojtlkos 6—0 (4—0). Bödönhát, 100 néző, vezette Sándor Gy. Alacsony színvonal, egyoldalú Játék Jellemezte ezt a mérkőzést. Gólszerzők: Görömbel 2, Oláh, Sugár. Képes és Debrece­ni. Jók: Oláh, Görömbel, Debrece­ni, Illetve Pöstényl és Hornyák. - Ifjúsági: Bödönhátl MEDOSZ-ÜJ- tlkos 4—1. Hajdúnánási Szellőző—Báránd 2—1 (2—0). Báránd, 200 néző, ve­zette Dull. Végig Jó Iramú, kemény Játék folyt a pályán. Báránd 0-2- nél 11-est hibázott. A gólokat Hor­váth 2, Illetve Kovács szerezték. Kitűntek: Horváth, B. Nagy, Erdei, Illetve Csegedl, Bállá és Kádár. — Ifjúsági: Báránd—Hajdúnánási Szellőző 2—2. Egyek—Csökmö l—l (1—0). Egyek, 130 néző, vzette Hegedűs. A vizes, csúszós talajon nem ala­kulhatott ki színvonalas játék, de Jó Iramú volt a küzdelem. Igazsá­gos eredmény született. Gólszer­zők: Balogh, Illetve Vári. Kitűn­tek: Szlmcsák, Kovács. Balogh, Il­letve Hegyes, Nagy és Vári. — Ifjúsági: Egyek—Csökmő 1—1. Csak egy félidőt játszottak, mert a csökmőiek késve érkeztek. Siegenben: Magyarország—Argentína Ma, szerdán kezdődik Siegenben a IS. sakkollmpia döntője. Az A-csoportban a selejtezők eredménye alapján 12 csapat küzd (a 12, Kanada). Már elkészült a sorsolás, a döntő első fordulójában a ma­gyar együttes Argentínával mérkőzik. JELENTÉS COLUMBUSBÓL: Benedek n epvedik Columbusban, magyar idő sze­rint keddre virradóra meglepeté­sekkel ért véget a pehelysúlyúak versenye a súlyemelő-világbajnok­ságon. Benedek János 382.3 kilós új or­szágos csúccsal a 4. helyet szerez­te meg. Benedek 2,5 kilóval szár­nyalta túl az i960, szeptember 22- én Varsóban elért 380 kilós rekord­ját, s ugyancsak 2,5 kilóval Javí­totta meg lökésbeh Is az országos csúcsot, 145 kilóról 147,5 kilóra. Benedek ezenkívül szakításban beállította az országos rekordot, összetettben 7,5 kilóval ért el Jobb eredményt, mint a szombathelyi Európa-baJ nokságon. A pehelysúly 1970. évi világbajno­ka: Nowak (Lengyelország) 392.5 kg (127,5, 113, 150), 2. Wojnowskl (Lengyelország) 385 kg (117,5, 120. 147.5), 3. Mlyáke (Japán) 382.5 kg (120, 117,5, 145), 4. Benedek (Ma­gyarország) 382,5 kg (120, 115, 147,5 kg). Nyomásban világbajnok: Ku- csev (Bulgária) 130 kg. Szakításban világbajnok: WoJ- nowskl 120 kg. Lökésben világbajnok: Nowak 150 kg, ... 3. Benedek 147,5 kg. Az országok közötti pontver­Az NB-s lartalékbajnokság ered­ményei: DVSC n.-DEAC II. 3-0, Püspökladányi MÁV II.-MGM Va­sas II. 3-3, Hajdú Vasas II.-D. TITASZ Elktromos II. 2—0, Hajdú­szoboszlói Bocskai II.—Hajdúbö­szörményi Bocskai n. elmaradt, mert a hajdúböszörményi csapat nem állt ki. NB-s Ifjúsági bajnokság: D. TI­TASZ Elektromos—DEAC 2—0, Püspökladányi MÁV—MGM Vasas 3-0. DVSC—D. Honvéd Bocskai 11—0, Hajdúböszörményi Bocskai— Hajdú Vasas 4—1. SPORTHÍREK Az asztalitenisz NB III-ért: Hajdúnánási Spartacus—D. Postás 12:4. Gy.: Debreceni 4, Füzesi 4, dr. Gyöngyössy 2, Kozma 2, Illetve Búzás 2 és Dobos 2. — Hajdúnánási Spartacus—Borsodnádasdi Ko­hász 13:3. Gy.: Debreceni 4, dr. Gyöngyössy 4, Füzessy 3 és Horo- vitz 2. A labdarúgó Bajnokcsapatok Európa-kupájáért ma este 6 órai kez­dettel a Megyeri úti pályán, bolgár játékvezetői hármas bírásko­dása mellett játsszák le az Újpesti Dózsa—Crvena Zvezda nemzet­közi mérkőzést. A röplabda NB III-ért. Férfiak: MGM Vasas—Gyulai MEDOSZ 3:0, D. MEDICOR—Miskolci VSC 3:1. — Nők: Salgótarjáni BTC—D. Ki­nizsi 3:0. A kézilabda Magyar Népköztársasági Kupáért. Nők: DVSC—D. Dó­zsa 13:9. — Férfiak: DVSC—D. Spartacus 17:16, Hajdúsámsoni Dam­janich—D. Volán 24:20. A HVDSZ megyei bizottsága női csapatok részvételével kézilabda­bajnokságot rendezett, melynek végeredménye: 1. Hajdúnánási Tex­tilfeldolgozó, 2. Hajdúböszörményi Textilfeldolgozó, 3. Debreceni Építőipari Vállalat. A debreceni járási kézilabda-bajnokság legutóbbi fordulójában az alábbi eredmények születtek. Nők: Hajdúsámson—Ebes 6:3, Nylráb- rány—Nyiradony 10:6, Józsa—Almosd 9:3. .— Férfiak: Bocskaikért— Hajdúhadház 22:11. Hajdúnánás—Hajdúdorog 15:14, Hajdúsámson— Józsa 17:12. Rotterdamban, a női kosárlabda Európa-bajnokság negyedik for­dulójában a magyar válogatott megszerezte első győzelmét, miután 75:44 (38:19) arányban győzött Olaszország ellen, Ottörők: MÁV 5—3. DVSC—Püspökladányi Dr. Hetey verseny közben Ceglédi VSC-DVS delméből a Ceglédi VSE került j ki győztesen, 15:10 arányban j nyert a DVSC ellen. A debíe- j ceniek közül Gara 4, dr. Hetey' 3, Ráday 2, dr. Posta 1 győzel­met szerzett, Mocsári volt a A férfi asztalitenisz NB II- ben vasárnap játszották le Debrecenben a Ceglédi VSE- DVSC találkozót. A verseny kezdete előtt mind a DVSC, mind a vendégcsapat vezetői, játékosai virággal köszöntőt- DVSC ötödik játékosa ték dr. Hetey Györgyöt abból az alkalomból, hogy a ver* seny előtti napon vette át or­vosdoktori diplomáját. A két vasutas csapat küz­Ma a Dózsa kisstadionban: D. Dózsa—Szondi SE A férfi kézilabda NB I-ben újabb fordulót bonyo­lítanak le hétközben. A D. Dózsa együttese ma dél­után 5 órai kezdettel a kisstadionban játssza soron következő bajnoki mérkőzését, mégpedig a Székes- fehérvári Szondi SE csapatával. A hazai környezet előnyével kiálló Dózsa a mérkőzés esélyese. Já­tékvezető: Bereczki és Oszlánszkl. Két kézilabda MNK és egy megyei bajnoki mér­kőzést is rendeznek ma délután a megyében. A Spartacus pályán fél 5-től kerül sor a D. Spartacus —D. Közúti Építők (Anderkó, Veréb) női, HaJ- dúsámsonban ugyancsak fél 5-töl a Damjanich SE— D. Építők (Farkas, Bánkút!) férfi MNK-mérkőzés- re. Tégláson 4 órakor kezdik a Hajdú Vasas—DASE (Simon, Mezei) férfi megyei bajnoki kézilabda- mérkőzést. 44 részvevő a DVSC országos Hiúsági birkózóversenyén A DVSC országos ifjúsági sza­badfogású birkózóversenjw rende­zett a napokban. A Vágóhíd utcai sporttelep csarnokában lebonyolí­tott versenyen nyolc sportkör 44 fiatalja vetélkedett, debreceni, haj­dúböszörményi, hajdúszoboszlói, szegedi, diósgyőri és abonyi birkó­zók vettek részt a versenyen. A legtöbb elsőséget és helyezést a DVSC fiataljai érték el. Eredmények. 48 kg: 1. Tőth (DVSC), 2. Szász (Szegedi VSE). — 52 kg: 1. Mátrai (DVSC), 2. Szabó (SZVSE), 3. Tóth (DVSC). — 56 kg: 1. Jámbor (DVSC), 2. Lux (SZVSE), 3. Trási (Hajdúszoboszlói Bocskai). — 60 kg: 1. Farkas (Diósgyőri VTK), 2. Sándor (Abony), 3. Máthé (DVSC). — 65 kg: 1. Suba (DVSC), 2. Fekete (Abony), 3. Mózsa (DVSC). — 70 kg: 1. Simái (DVSC), 2. Bonta (Diósgyőr), 3. Nagy (DVSC). — 75 kg: 1. Sári (DVSC), 2. Sümegi (SZVSE), 3. Szabó (109. sz. ITSK). — 81 kg: 1. Fazekas (Hajdúböszörmény), 2. Szabó (DVSC), 3. Vincze (Diós­győr). — 87 kg: 1. Gulyás (DVSC), 2. Gabányi (Diósgyőr). — Nehéz­súly: 1. Szemerédi (SZVSE). 2. Se- restyén (DVSC). Jámbor (DVSC) felemeli és hídba dobja klubtársát, Kasst (Sárkány L. felv.) VÍG du. a/«4. APOLLO du. Vl4, 3/,6, 8. METEOR 3. Vt6, Vt8 Folytas­sa, doktor! Színes angol film. VÍG du. 6, V(9 Magasiskola. Színes ma­gyar film (14). APOLLO de. ‘/«10, V(12, 'A2 Gramigna szeretője. Szí­nes bolgár—olasz film (16). VÍG de. >/<10, V(12, */*2 Krebsz, az is-' ten. Színes magyar film. METEOR; KERT 7 Játék a gyilkossággal. Színes francia film (16). FIGYELEM! A MŰVÉSZ mozi szept. 17—20-lg délelőtt Is tart előadást 9 és 11, délután 3/*3, 5, '/a8 órakor. Bemu­tatásra kerül: Botrány c. olasz film, csak 16 .éven felülieknek! BUDAPEST 8.05—8.30 Iskolatévé. 9.00 Műsor- ismertetés. 9.01 Magyarázom a jö­vőnket (ism.). 9.10 Jeanne, a pa­csirta (ism.). 11.20 Delta (ism.). 13.10—13.35 Iskolatévé. 17.43 Műsor­ismertetés. 17.45 Hírek. 17.50 Rek- lámmüsor. 17.55 Ű. Dózsa—Crvena Zvezda. Bajnokcsapatok Európa Kupája labdarúgó-mérkőzés köz­vetítése. 19.50 Esti mese. 20.00 Tv- híradó. 20.20 Csortos Gyula. 21.05 Nők fóruma. 22.05 Tv-híradó, má­sodik kiadás. POZSONY 16.10 Slovan Bratislava—Koppen­hága. Bajnokcsapatok Európa Ku­pája. 18.00 Lenin Gorkijban. Szov­jet dokumentumfilm. 18.25 Nap­jaink szemével. 19.00 Tv-hiradó. 19.30 Időszerű kérdések. 19.50 Pá­rizs meghódítása. Tv-játék. 21.00 Dalok. 21.10 Ifjúsági fórum. 21.55 Tv-híradó. BUKAREST 15.00 Vásárvárosok Kupája. Bu­karesti Dinamo—Szaloniki. 17.00 Enescu fesztivál. 17.45 Gazdasági híradó. 18.20 A legkisebbeknek. 19.00 Csajkovszkij: Hattyúk tava. Balett előadás. A NYÍREGYHÁZI RÁD IÓ MŰSORA 18.00—19.00 A nap krónikája — A Stúdió 11 játszik — Látogatás egy szatmári iskolában — Bábszakkö- rök — Táncdalok. Mélyen megrendülve tudatjuk, hogy szeretett édesapánk, apó­sunk, nagyapánk és Jó rokonunk, PETROV PAL nyugdíjas í. hó 17-én, 77 éves korában vá­ratlanul elhunyt. Szeretett ha­lottunkat f. hó 17-én, csütörtö­kön délután 3 órakor fogjuk a Köztemető I. o. ravatalozó ter­méből, a görög kát. egyház szer­tartása szerint Őrök nyugalomra , helyezni. A gyászoló család Előző lakás: Lelnlngen u. 69. Jelenlegi lakás: Dózsa György U. 11. Fájdalommal értesítjük mind­azokat, akik ismerték és szeret­ték, hogy szeretett édesanyám, nagynéném és rokonunk, ÖZV. KISS GYULÁN« Gaál Róza f. hó 14-én, 81 éves korában, két heti szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat f. hó 17-én, csütörtökön délután fél 2 órakor fogjuk a Köztemető II. A. rava­talozójából, a róm. kát. egyház szertartása szerint örök nyuga­lomra helyezni. A gyászoló család Lakás: Szegfű u. 9. Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett férjem, édesapánk, apósunk, nagyapánk, sógoruk és jó rokonunk, SIPOS JANOS nyugdíjas 83 éves korában, hosszú betegség után elhunyt. Drága halottunk hamvasztás előtti búcsúztatása f. hó 18-án, pénteken délelőtt 10 órakor lesz p köztemető I. o. ravatalozójából. * A gyászoló család Lakás Varga u. 32 Mély fájdalommal tudatjuk, hogy szeretett jó feleségem, édes­anyánk, anyósunk, nagymamánk, dédnagymamánk és jó rokonunk, GYÖRFI SANDORNÉ Kovács Eszter 67 éves korában, hosszantartó szenvedés jután elhunyt. Drága halottunkat i: hó 18-án de. 12 órakor fogjuk a Köztemető I. o. ravatalozójából, a ref. egyház szertartása szerint örök nyuga­lomra helyezni. A gyászoló család Lakás; Ebes 21. Fájó szívvél tudatjuk, hogt drága jó édesanyánk, feleségem testvérünk, leányom és rokonunk OR. PANDI PALNÉ Marton Erzsébet ref. kollégiumi élelmezés verető 44 ‘ éves korában, hosszú, súlyos szenvedés után elhunyt. Drága halottunkat f. hó 18-ár., pénte­ken délelőtt 11 órakor helyezzük örök nyugalomra a Köztemető I. o. ravatalozójából. A gyászoló család Lakás: Hatvan u. 52. Fájdalomtól megtört szívvel tu­datjuk, hogy szeretett jó férjem, édesapánk, testvérünk, nagy­apánk. dédnagyapánk és jó roko­nunk, VARGA SÁNDOR nyugdíjas tsz-tag f. hó 13-án, hosszas szenvedés után, 73 éves korában elhunyt. Felejthetetlen halottunkat f. hó -H-én, csütörtökön déli 12 órakor helyezzük örök nyugalomra a Köztemető 1. o. ravatalozó ter­méből, a reí egyház szertartása szerint. Bánatos felesége és a gyászoló csaTád Előző lakás. Ondód. Veréb dűlő 35. Jelenlegi lakas: Hargita u. 24. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ — A Magyar Szocialista Munkáspárt Hajdú-Blhar megyei Blaottaágának lapja — Főszerkesztő: Paliás Imre — Szerkesztőség: Debrecen, Töthfaluzl tér 19. — Telefon: 12 146, nyomdai ügye­let: 14 193 — Kiadja a Hajdú-Blhar megyei Lapkiadó Vállalat Debrecen, Táthfalusl tér 10. — Telefon: 13125 — Felelős kledé: Balogh Endréné — Terjeszti a Magyar Posta — Előfizetési díj egy héra 26 farlnt Előfizetheti a helyi pestahivatalebbaa és kézbesítő be el — Index: 21 0*7 — Alfáiéi Nyomda, Debrecen — Felelés vezető: Benkő István lagyár Stozlcakl két góljával meg­érdemelten győzött. Jók: Botos, Szatmári és Stozteiki, — Ifjúsági: Blharkeresztes—D, Téglagyár 2—2. Hortobágy 1 MEDOSZ—Hosszúháti MEDOSZ l—l (1—0). Hosszúhát. 100 néző, vezette Topcslev. Két ellen­tétes félidő. Az elsőben Hortobágy, a másodikban Hosszúnát Játszott Jobban — a vendégeknek több helyzetük akadt. Gólszerzők: Ve­tést. Illetve Haral. Jók: Vetési, Pásztor, Ptnczés, illetve Oláh, And­rási és Haral. — Ifjúsági: Hortobá­gyi MEDOSZ—Hosszúháti MEDOSZ 5—1. Oombos Józsefet (Hortobágy) kiállították. Hajdúdorog—Hajdúszovát 4—2 (2—1). Hajdúdorog, 250 néző. ve­zette Tóth B. A hazai együttes Jobb teljesítménnyel megérdemel­ten győzött, még egy U-est Is ki­hagyott (Orosz J.). A vezetést a szovátiak szerezték meg, Perce ön­góljával. Ezután Orosz J. kétszer, Orgonás és Bana egyszer-egyszer talált a hálóba. A 88. percben Bu­dai 4—2-re szépített. — Ifjúsági: Hajdúszovát—Hajdúdorog 5—0. Hajdúhadház—Nagyrábé 4—1 (3-0). Hajdúhadház, 200 néző, ve­zette Darabos. Változatos küzde­lem. Sok helyzete volt Hajdúhad- háznak, amely ' megérdemelten nyert. A csapatból Szabó Lászlót ellenfele szándékos megrúgásáért kiállították. Gólszerzők: Mányi 2. Péntek 2, Illetve Nagy K. — ifjúsá­gi: Hajdúhadház—Nagyrábé 13:0. Sáránd—Berekböszörmény 4—1 seny állása lepke-, lég- és pehely­súly után: 1. Lengyelország 23. 2. Magyarország 15, 3. Japán 7,5 ponti A világbajnokság negyedik nap­ján a könnyűsúly küzdelmeire ke­rül sor. A magyar színeket az Európa-bajnok Bagócs János (Oroszlányi Bányász) képviseli.

Next

/
Thumbnails
Contents