Hasznos Mulatságok, 1818. 2. félév (1-52. szám)

1818 / 1. szám

VAIjAPITVAINIA/ Has ss h’ö ß Mulatságok. 18 18, (Í-) Rövid Jegyzések a’ Magyar Véúá és Nyelv dolgában* Az Első Félesztendő 51-diki levelemben mondottakkal több Érd. Olvasóim beelégedé* nek i de fontosabbak nyelvünben a’ vocali- sok , hogy sem azokat könnyen bitaiigoltatni engedhessük. Méltó lészen tehát még ezekre? figyelmeznünk. 1-or A’ Magyar nyelvnek, Sok Vöcálisá vagyon ugyan: de ez nem hiba, *) sőt egyik nemes tulajdonsága j mert az teszi hangos éá az éneklésre alkalmatos nyelvvé. Ezt > re** menyiem, K-y Gr meg fogja engedni4 a’ki a Német 63 Angol nyelveket „a* Consonansok sokasága által elterhelt,, nyelveknek vallja, (Erd.M, iQl.l) mert* ha mind a' Vokálisok# mind a' Consonansok bővsége ellen ßana* szólítódnék, úgy magokat a’ nyelveket 4o*- ■ ... , 7*\ 1.« ♦) Nem hiazcrii , hogy Káziriczjr Úr is wgjf gondolkodjék | mint egykor a’ Jésuiták között egy német Vice Síi-» perior (Minister) a’ ki az újonnan jött Szerzetesnek nevétVajai" igy olvasta „Uaiai" 's azt monda rái non potest esse genuir.ium ncttien , qúod cíJiistat S* írferis vocálibus, Második Féleszt, i /m.acaüemia'N ^KÖNYVTÁRA/

Next

/
Thumbnails
Contents