A Hegymászó Bizottság körlevele, 1967. 1-4. szám

1967-01-09 / 1. szám

MAGYAR TESTNEVELÉST ÉS SPORTSZÖVETSÉG ORSZÁGOS TANÁCSA Magyár Természetbarát Szövetség Budapest V./Rosenberg'házaspár utca 1* A Hegymászó Bizottság körlevele, 1967/1.. A Magyar Természetbarát Szövetség Hegymászó Bizottsága ezúton;kiván minden magyar hegymászónak, hegymászó-eredményekben is gazdag,békés és boldog ujűsztendőt. ■ T Bizunk abban, hogy az élkövetkezendő év meghozza a hegymászók részére azokat az eredményeket,.melyeket szívós munkával évek óta készítenek; elő. Kívánjuk', hogy valamennyi természetbarát szervezet'és hegymászó, sikerekben gazdag evet zárjon majd 1967. december 51-én. o -■ o -o-o-o i. • BIZOTTSÁGI KÖZLEMÉNYEK: November 19-én tartotta a Hegymászó Bizottság az Orézágos Hegymászó Értekezletét, a Csillebérci Úttörőtáborban. Erre a megoldásra azért került sor, mert a ‘'SAgyari'' turistaházban időközben átépítési munká­latokat kezdtek és ezek lehetetlenné tették ott az értekezlet megtar­tását. A Ez a kényszerű helycsere nem befolyásolta az értekezlet sikerét. Sőt. talán részé volt abban, hogy az értekezlet az elmúlt évieknél sikere­sebben zajlott le. Az értekezleten 16 természetbarát szakosztály képviseletében 7o hegy­mászó vett részt, örvendetes volt a vidéki szakosztályok viszonylag nagyszámú képviselete. Ez ugyanis azt jelenti, hogy a hegymászás egy­re nagyobb tért hódit a vidéki szakosztályokban is. Az értekezletet Nógrádi Gyula a Bizottság vezetője nyitotta'meg, majd Tátrai Rupert a Bizottság titkára tartotta meg beszámolóját. Ebben ki­tért a Bizottság múlt évi'munkájára, valamint a szakosztályok említés­re méltó'tel je sitményc-ire. Befejezésül ismertette a Hegymászó Bizott­ság 1967.óvi terveit.Ezek a tervek tartalmaznak hazai bemutatót,tábo­rozást, emlékturát'valamint három Tátra-turát, az 1966.évi szervezés­hez hasonlóan. ■ \ A beszámolót számos hozzászólás követte, ’amelyek azt bizonyították', hogy a megjelentek egyetemes ügynek érzik a magyar hegymászást és ja­vaslataikkal valamint áldozatvállalásukkal egyaránt ezon vannak, hogy előbbre vigyék a hegymászás ügyét. ' Az értekezleten felszólalt Székely Miklós az MTSz főtitkára is.Igen hasznosnak és eredményesnek mondotta. a.z értekezletet.Felhivta .a megje­lent hegyná$zók figyelmét a rra, hogy csak közös munkával és egymás segítésével, valamint megbecsülésével vihetik előbbre a hegymászás ügyét. A Bizottság áldozatkész munkája és a résztvevők egyértelmű ál­dozatvállalása egyenes biztosítéka ennek. Az értekezlet befejeztével Nógrádi Gyula a Bizottság elnöke áldozat­kész és^eredményes munkájuk elismeréseként Éry Frigyesnek, Honfi Tiva­darnak és Tálos Zoltánnal?; könyvjutalmat adott át. A hivatalos rész befejeztével Honfi Tivadar, Perge Ferenc, Pick József és Szabady Béla diapozitiveket mutattak be.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents