Hegymászó tájékoztató, 1968. 1-2. szám

1968-05-10 / 1. szám

A MAGYAR TERMÉSZETBARÁT SZÖVETSÉG HEGYMÁSZÓ BIZOTTSÁGÁNAK KÖRLEVELE , ' 1968/1. A HEGY'MÁSZÓ TÁJÉKOZTATÓ C É L.K I 1 U r •ZÉSEl' Wi.i— — — .11 ii >i IMII 4 Nógrádi Gyula az MTSZ Hegymászó Bizottságának vezetőj«. Az MTSZ Hegymászó Bizottsága eddig is kiadott a hegymászók ké­szére aktuális magyar és külföldi Vonatkozású hegymászó ese- ' *'"■ ményeket tartalmazó tájékoztatókat. Ezek azonban nem j.elentek meg szabályos időközökben es tartalmilag sem voltak méltók a létázám- *. * ben és színvonalban egyre fejlődő mágyar hegymászó sporthoz. *Y * Farkas György sporttársunk a Hegymászó Bizottság vezetőségi tagi­ja és a BTSZ Hegyméffió Bizottságának vezetője vállalta a/negyad- ,, evenként megjelenő Hegymászó Tájékoztató összeállítását, A Tájékoztató állandó rovatai ismertetni fogják a magyar hegy­mászókkal az MTSZ illetve a BTSZ hegymászó bizottságainák aktuális, a magyar hegymászókét érdeklő hireit és rendelkezéseit, Termé- szetszerüleg ugyanígy helyet kápnak a Tájékoztatóban a többi terű* leti szövetségek híranyagai is. Súlyt fektetünk arra is, hogy az egyesületek Természetbarát Szakosztályainak hegymászó csoportjai is v egyék igénybe a-‘.Tájékoztatót, hegymászókat érdeklő közérde­kó híreik közlésére, A fentiekből következik, hogy a Tájékoztató, amennyiben annak megjelenési idejekor a közlés még időszerű, hirt kíván adni az MTSZ. és a területi, szövetségék, valamint az egyesületek hegymá- . szóit érdeklő rendezvényeiről. Ilyenek: belföldi ás külföldi hegymászó túrák, elméleti és gyakorlati hegymászó tanfolyamok, előadások, értekezletek és közérdekű klubnapok. A Hegymászó Tájékoztatóban jelentőségüknek megfelelő terjedelem­ben folyamatosan Írni fogunk a magyar hegymászók eredményeiről, de meg fogunk emlékezni külföldi hegymászó társaink világviszonylat­ban jelentős teljesitményerről is. v * Feltétlenül tájékoztatni kivánjuk hegymászóinkat a lezajlott érte­kezletekről, tanfolyamokról és.'szakmai előadásokról az ott fel­merült jelentősebb kérdésekről. * ./. I

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents