Hidrológiai Közlöny 1929 (9. évfolyam)

Tisztelt tagtársainkhoz! Kérjük az igen t. tagtársakat, hogy munkájukkal és érdeklő­désükkel továbbra is támogassanak. Minden eredeti megfigyelés, pontos adat hozzájárul a szaktudás tökéletesítéséhez, mely közvetve gyakorlati érdekeket is szolgál. A geologusok, geográfusok felvé­teleik, szakvélemények kiszállásai alkalmával, a mérnökök folyam­szabályozások, belvízlevezetések, általában műszaki munkálatok közben, az orvosok, vegyészek pedig a gyógyvizek megfigyelése közben olyan tapasztalatokra tesznek szert, melyeknek közlése a legszebb feladatok közé tartozik. A Szakosztály további fejlődésére döntő fontosságú a tagok létszámának gyarapítása, azért igyekezzen minden geologus, geo­gráfus, mérnök, orvos, vegyész és önzetlen természetbarát tagtár­sunk egy-egy új tagot szerezni. Budapest, 1930. évi április hó. A Szerkesztőség. Az évi tagsági díjak a következők: 1. Rendes tagoknak, kik a Mhoni Földt. Társulatnak is tagjai 5 P 2. Előfizető tagoknak, kik a Mhoni Földt. Társulatnak nem tagjai 10 P Intézmények, vállalatok stb. ez összegek kétsze­resét fizetik. 3. Alapító tagsági díj személyeknek egyszersmin­denkorra 150 P 4. Alapító tagsági díj intézményeknek egyszer­smindenkorra 300 P Kérjük továbbá t. tagtársainkat, hogy hátralékos tagdíja­ikat is mielőbb küldjék be s önkéntes adományaikkal járul­janak hozzá a Hidrologiai Közlöny további köteteinek megjelenéséhez. Póstatakarékpénztári csekkszámla száma 43.187. Cím és lakásváltozások bejelentését is sürgősen kérjük! Die Jahresbeiträge sind die folgenden: 1. Für Mitglieder der Ung. Geol. Gesellsch . .... 5 P 2. Für Nichtmitglieder der Ung. Geol Gesellsch. . . 10 P Institute, Gesellschaften u. s. w. zahlen das Doppelte 3. Gründungsbeiträge für Personen 150 P 4. Gründungsbeiträge für Institute u. s. w. . . . 300 P Es wird ersucht, die rückständingen Beiträge baldigst einzusenden, und mittels freiwilligen Gaben das weitere Erschei­nen unserer Zeitschrift zu ermöglichen. Postcheque-Konto ist No. 43.187. Adressen und Wohnungsänderungen sind in eigenem Interesse dem Sekretariat zur Kenntnis zu bringen !

Next

/
Thumbnails
Contents