Híradástechnika, 1984 (35. évfolyam, 1-12. szám)

HÍRADÁSTECHNIKA A Híradástechnikai Tudományos Egyesület Lapja TARTALOMJEGYZÉK XXXV. évfolyam (1984) Szám Oldal Dr. Ambrózy András: Teljesítmény-egyenirányítók méretezése............................................................. 8 337 Ádám János — Neumayer Béla — Szekeres Béla: Haladóhullámú cső alacsony fűtőteljesítményű katóddal 4 157 Bagi Andrásáé: Diszkrétidejű hálózatok átviteli karakterisztikájának Bode-diagramja.................... 3 125 Dr. Balog Béláné—Gergely István —Méhn Márton: A Lina—1 jelzésű félkész áramkör felépítése és alkalmazása............................................................................................................................................. 9 400 Balogh Béla: 25 éves a hazai ferritgyártás ............................................................................................ 10 467 Dr. Balázs László —Elek Károly: Kerámiai kondenzátorok ................................................................. 10 463 Dr. Baranyi András—Ladvánszky János: Nemlineáris erősítők stabilitása ....................................... 2 54 Dr. Berceli Tibor—dr. Gordos Géza—dr. Lajtha György—dr. Szép Iván—dr. Tófalvi Gyula: Fénytáv­közlés ............................................................................................................................. 3 97 Dr. Berceli Tibor: Rurál rádióösszeköttetések ......................................................................................... 11 493 Berecz Frigyes: Az elektromos kapcsolástechnika megjelenése és elterjedése Magyarországon .... 11 484 Dr. Bessenyei Gáborné—dr. Zsoldos Béla—Geszti Tamásné: Nikkel vékonyréteg előállítása kémiai redukciós eljárással ................................... 8 353 Bihari György—Deák János: Nagy teljesítményű kapcsoló üzemű tápegység ..................................... 5 211 Dr. Bognár Géza: Kozma László szakmai tevékenysége ....................................................................... 11 481 Cserhalmi Tibor: Korszerű pirografittal bevont rácsú adócsövek gyártástechnológiája .................... 5 229 Dr. Csibi Sándor: Hálózatok forgalmi stabilitásáról............................................................................... 11 501 Dávid Béla—Erdélyi János: CMOS kapumátrix áramkörök alkalmazása a készülékfejlesztésben 9 405 Deák Ernő: Keményfémek alkalmazása a BHG szerszáúgyártásában ............................................... 4 185 Denk Attila: A DRF 13/03—06 típusú digitális mikrohullámú rádiórelérendszer ............................. 7 301 Diószeghy Győző: A mikroelektronikai szakemberképzésről..................................................................... 1 15 Do Hoang Tien: Űj eljárás AM—VSB jel demodulálására ................................................................. 1 38 Dr. Eisler Péter—Gátmezei József: Üj módszerek a hagyományos kapcsolóberendezések üzemfelügye­letére és karbantartására...................................................................................................................... 12 559 Dr. Falus László: A hazai műsorszóróadó-gyártás ................................................................................ 6 256 Fazekas Zoltán: Az integrált áramköri fotómaszkok automatikus vizuális ellenőrzése ...................... 5 202 Fejér György—dr. Kormány Teréz: Aranybevonatú csatlakozó érintkezők megbízhatósági vizsgá­latai ......................................................................................................................................................... 7 307 Fodor László —Hidasi Béla—Vécsey Béla: Mangán-cink mágneses tulajdonságainak javítása adalék­anyagok segítségével............................................................................................................................. 1 4 Földes József: Fáziszaj a hangolt oszcillátorokban, a fáziszaj mérése az UHF—VHF frekvencia­tartományban ......................................................................................................................................... 1 9 Dr. Frajka Béla: Távbeszélő szolgáltatásunk perspektívája ............................................................... 11 508 Diodato Gagliardi: Az optikai hírközlés jelene és jövője ..................................................................... 5 207 Dr. Gefferth László: Specifikáció-érzékenység és gyártási specifikáció................................................. 12 538 Dr. Géher Károly: Kapcsolt kapacitású szűrők analízise és szintézise ............................................... 11 519 Dr. Gordos Géza: Szolgáltatásbővítés gépi beszédfeldolgozással ........................................................... 11 512 Dr. Gyulai József: Mikroelektronikai kutatás-fejlesztés ......................................................................... 9 395 Hajnal Péter: Készüléktervezés hátterében a háttéripar. Berendezésgyártók meditációi Debrecen­ben 1983-ban az Alkatrész Szemináriumon...................................................................................... 2 59 Hajnal Péter: Fóliatekercses transzformátorok........................................................................................ 6 265 Harkányi Gábor: Generálparaméteres digitális szűrők tervezése........................................................... 10 435 Heckenast Gábor: Rádió stúdiótechnika. Műsorkészítés a Magyar Rádióban ................................. 6 248 Dr. Henk Tamás: PSK adatátvitel szűrőinek tervezése négyzetes átlaghibára ............................... 5 193 Horváth Imre: Magyar fejlesztésű kis kapacitású digitális alközpontcsalád ..................................... 6 241 Iklódy Gábor: Az EMO alkatrész-forgalmazási feladatai az EKFP időszakában ............................ 9 391 Híradástechnika XXXVI. évfolyam 19S5. 2. szám 71

Next

/
Thumbnails
Contents