Hivatalos Közlöny, 1909 (17. évfolyam, 1-25.szám)

51)095 HIVATALOS KÖZLÖNY KIADJA A MAGY. KIR. VALLÁS- ÉS KÖZOKTATÁSÜGYI MINISZTÉRIUM HZ*«. 1909. TIZENHETEDIK ÉVFOLYAM MAGYAR FRANKLIN-TARSULAT IRODALMI INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA BUDAPEST, IV., EGYETEM-U. 4.

Next

/
Thumbnails
Contents