Református Bethlen gimnázium, Hódmezővásárhely, 1896

A H.-M.-V Á S Á R H E LY I ÁLLAMI SEGÉLYBEN RÉSZESÜLŐ EV, REFORM, FŐGYMNASIUM 1896-1897, TANÉVI ÉRTESÍTŐJE KÖZZÉ TESZI AZ IGAZGATÓSÁG. 4* H.-M.-VÁSÁRHELY, 1897. NYOMATOTT A „RÉSZVÉNY-NYOMDA“ GYORSSAJTÓJÁN.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents