Hölgyek Lapja, 1879 (3. évfolyam, 1-52. szám)

А „ЬЭ: 51g KÖLTEMÉNYEK. Lap. TIITiLIMJIlflEI. y e 3s: Lap j st“ 1879-ik évi folyamához. Szmrecsánpi Paula. „Névnapra.“ . . Szülik József. „A vadász rózsája.“ (Körner.) „Néprománcz a hűtelen kakukról.“5Ö5 Tompa Kálmán. „Az álom képekből.“ . . 330 „ „ „Azt mondtad, hogy...“ . 402 „ „ „Álomképek.“ I. II. . . . 438 „ „ „Száraz rózsa.“ (Lenau.) . . 498 „ „ „Sötét komor.“ (Lenau.) . . 498 „ „ „Kétely.“ ................................498 „ „ „Nekem is voltak.“ . . . 546 Tóth Gerb. „Féltékenység.“.............................54 T óth Kálmán. „Az aradi gyásznap.“ . . . 491 „ „ „Kik voltak a honvédek.“ 491 Várady Antal. „A hársak regéje.“ .... 5 „ „ „Bálban.“..................................89 „ „ „A mint a hó lehull.“ . . 221 „ „ „Jázminok.“ I. II.....................269 „ „ „Díszelőadás.“...........................329 Gróf Vay Sarolta. „Távol tőlem.“ .... 17 „ „ „ „A mióta te elmentél.“ . 90 „ „ „ „Dalok.“ 1. II......................173 „ „ „ „Dalok.“ I. II. III. IV. . 318 „ „ „ „Erdőben“......................473 V iski K. Bálintné. „Az én madárkáim.“ . 6 „ „ „ „Víg kezdet, szomorú vég. 390 „ „ „ „Édes kicsi fiam.“ . . . 558 EREDETI ELBESZÉLÉSEK. Lanka Gusztáv. „Álló és hulló csillag.“ 5. 17. 29. 4l 53. 65. 77. Milassin Vilmos. „A 27-ik számú bérkocsis.“ 269. 281. 293. 301. „ „ „Egy élet tragoediája.“ 533. 545­557- 565- 581. 593­Revgey Mylar,der. „Edith.“ 377. 389. 4oi. 409. 425. 437. 449. 46i. Sümegi Kálmán. „Az utolsó táncz.“ 161. 173. 185. 197. 209. 22Í. 233. 245. 257. Gróf Voy Sándor. „Egy kis szeszély miatt.“ 595. 605. 617. Vértesi Arnold. „Erőtlen kéz.“ 89. 101. 113. 125. 137- i45­„ „ „Sarolta története.“ 317 329. 34l. 353- 365. „ a „A nagy próba.“ 473. 485. 497. 509- 521. Lap 462 65 Huszár Imre Lap 260 FORDÍTOTT BESZÉLYEK. H. B. Szi­„11 ártm közül“ amerikai beszély. Ford. lárda az i-sőtől a 30-ik számig. „Hová lett a no ?“ angol beszély; ford. Sz. a 31-től a 49-ik számig. T Á R C Z Á K. A. — „Az erény hibája.“ . . . A. B. „A házi barát.“ .... Almandin. „Fgy veszedelmes vén kisasszony.“ Andrea de Vigny. „Párisi levél. 236 l4i 569 27 129 152 308 536 513 4i4 150 623 K. Claudine. K. Paulin. „Oroszországi képek.“ „Miss Nelly.“...................................356 „Az óriások.“...................................44o „ Milyen jó dolguk van a fér­fiaknak.“ „Guillotin négyes.“ . . . „Flórenczi levél.“ 10. sz. borítékán. „Hangverseny a póstakocsiban.“ l4o „Az ókori öltözékek.“ . „Tudnak-e a nők hallgatni?“ . „Egy királyné szerelmes levei.“ „A római nők hajviseletéről.“ „A fenyőforgácstól a villanyvi­lágításig“ „Az udvariasság iskolája.“ 36. sz. boritékán. „Divat tárcza.“ I. „ „ „ И . „ „ HE ­„ „A férjkereső.“ . . Karaczay Izóra. „A nagynénék.“ Kompolthy Tivadar. „Az 1878 utolsó órájában „ „ „Az amerikai Lofferek Krisztinkovich Ede. „Ella.“ . „ „ „Gizella.“ „ „ „Clarisse.“ „ „ „Ilonka.“ „ „ „Sarolta.“ M. „Szerelem és házasság Perzsiában.“ 1 Milkó Izidor. „Búcsú a kandallótól.“ „ „ „Pünkösd vasárnapi történet.“ „ „ „Rebellis novellahősök.“ „ „ „Az általános részvét.“ Névtelen. „A tavaszi öltönyökről.“ 11. sz. boritékán. „ „Csevegés a kandalló mellett.* 24. és és 25. sz. borítékán. II. 2 32 io4 224 272 332 345 4i4 353 476 623 585 21 8 500 428 488 512 536 597 88296 212 272 548 608 I. II. . „ „ „ „ „ Hl­IV r „ „ n „ í V . V „ „ „ » „ v • „ „ „ „A gyöngéd félj.“ . B. Büttner Lina. „Szegény Anna.“ Benedek Aladár. „Olympia.“ .... Bonifáczia „Brrr!“ Fagyos tárcza . . Borosnyai Aladár. „Egy párisi házasságszerző­intézet.“ 320 Böhm Gyula. „A nők keleten.“........................452 B xdyovszky Gyula. „Naptári hiba.“ ... 8 „ „ „A kis mamák.“ . . . l64 „ „Jótékony souper.“ .... 398 Derigi János. „Farsangi emlékek.“ . . . . 116 „ „ „Mégse ir.“ ....... 500 Farkas Antal. „A táncz és a leghíresebb tán­czosok.“ 56. 68 „ „ „Római nők a törvény előtt.“ 368 Negrini Ida. „ Londoni tárcza.“ I. . . . I l6 я Я „ „ И- . . 189 Я Я „ „ HI. . . 248 Я я Párisi tárcza.“ I. . 344 Я я я я If. . 384 Nogáli Janka. „Pirók úr keservei.“ . 380 Ördög Bábért. „A harmadik.“ Я Я „Farsangi tárcza.“ I. . 44 Я Я „ „ n. • 57 Я Я „ „ Hl. . 69 я я Л „ IV. . 80 я я- „ V. . 92 „Hamvazó szerdán/1 io4 я Я „IV. Napoleon.“ . 307 я Nvári tárcza.“ „ ,.G\nla úrfí.“ . я я rFürdőre.“ . я я „Balázs Friczi.“ . . . 369 я „A fürdői út után.“ . З92 я я „Arrogante ünnepély.“ . 4o5 я я „Veni sancte.“ . 429 я „ Asztali ismeretség.“ 476 я я „Halottak napján.“ . . . 525 Р. Berta. „Tárcza a divatról.“ . . . 176 296 246 572 393 44 128 176 284 4o4 464 225 20 i 80 236 489 20 324 „A második császárság divatja.“ 5 Farkas Bertalan. ,A radványi kertben.“ a 38. sz. boritékán. Gáspár Imre. „Az első bál.“ .......................92 , , „ „Ange Pitou“...................................620 Hentaller Elma. „A szép asszony szeme.“ . 549 Herma. „Érdekházasság."...................................212 „ „A jó napamasszony.“...............................305 Hummer Nándor. „Nők a középkor lovagkor­szakában. 44i , „ „Szerelmi tudomány.— Sze­relmi törvényszékek.“ 5°** Huszár Imre. „Egy tourista balvégzete Asztra­kánban.“ 188 P. Vietorné. „Egy megrendelt menyasszony.“ Palmira. „Egy fiatal amerikai nő naplójából.“ S. A. „Két socialista nő.“ .... Satyra. „Egy igen érdekes ember.“ Sümegi Kálmán. „Színházban.“ . . „ „ „Az új ténsasszony.' „ „ „Fakó fecskék.“ „ „ „Rózsaszüret.“ . . „ „ ,A pusztai laktárs-“ „ v „A nagymamánál.“ Szél Kakas. „A túriról.“ . . . Toldy Ferencz. „Tarka élet.“ . . Várady Antal. „Talmi bálok.“ Gróf Vay Sarolta. „Egy tánczért egy életet.“ X. X. „Az elégedetlenek.“ Gr. Z. F. „Milyen jó dolguk van a nőknek.“ Ezenkívül fővárosi, vidéki, külföldi, színházi hírek, vidéki levelek, a párisi első színházi előadá­sok és könyvek ismertetése, irodalmi, művészeti, zenészeti, hymen- és halotti hírek; punch rovat, divatképek magyarázata, apróságok, vegyesek, talá­nyok minden számban. MŰMELLÉKI.ETEK. Párisi színes divatkép az 1. 5. 9. i4. 18. 22. 27. 31. 35- 4o. 44. és 51. számok mellett. Párisi szabásrajzok a 7. 13. 20. 26. 33. 38. és 49. számok mellett. Szabásminták a 3. 16. 29. és 42. számok mellett. Párisi szines munkarajzok a II. 24. és 47. számok mellett. A szövegbenyomott párisi képek négy számot ki­véve az évfolyam minden számában. K.UL 1 iz. fSÍ Jl, IN X Us XV. Li ар. Ábrányi Emil. „Timon dalaiból I. II.“ . . 137 „ „ „Szemed.“ ..............................293 A radi József. „Erdőben.“ ........................• 37® , . „ „Ki helyhezett a völgy ölébe ?“ 426 „ „ „Éjente a mikor . . . .“ . . 5®7 Badacsonyi. „Boldog órák I. II.“ .... 409 Bartók Lajos. „Szerettelek.“...................................317 B enedek Aladár. „Még visszacseng.“ . . . 167 „ „ „A négy fal közt I. II.“ . 377 „ „ „Gyakran kérded.“ . . . 437 „ „ „Holdfényes éjben.“ . . 521 „ „ „Rózsák panasza.“ . . . 557 „ „ „Szent sir“..............................617 C sáktornyái Lajos. „Gyűlölet.“.............................34l D engi János. „A lemondás dalaiból. I. . . 53 ■ ’ , * „ II. . . 301 „ „ „Dalok az erdőből.“ .... 46i Dús László, „örült anya.“ .................................210 ErÖdy Dániel. „Megérem még.“ .... 42 „ „ „Midőn a dombra.“ . . 354 „ „ „Ne mosolyogj.“...............................354 „ „ „Puszta síkon.“...............................510 G áspár Imre. „Volt egyszer.“................................66 „ „ „Megérdemeltem.“ .... IOI „ „ „Munkás dala. (Hervegh).“ . 174 „ „ „Nem hittem én.“ .... 246 „ „ „Fönn az ég.“ ...............................246 „ „ „Atyámnak sírja.“ .... 509 „ „ „Mint a mezők.“ (Heine.) . . 5®2 „ „ „Két alvó.“ (Kerner.) . . . 582 „ „ „A hazához.“ (Uhland.) . . 5®2 Hajnalka. „Régi szerelem.“..............................125 „ „Kis leányom.“ I. II...........................425 ^ „őszi virágok.“...................................497 H evesi József. „Most tudom.“........................605 J akab Ödön. „Az öreg koldus.“........................522 Inczédy László. „Ábrándos dal.“ .... 4i „ „ „óh jer velem.“ . . . . 113 „ „ „Dalok.“ I. H. Ш. ... 353 „ „ „Elátkozva.“.........................48д J ókay Mór. „A bölcső.........................................162 K aldebó Ferencz■ „Elmerengve............................138 „ „ „ószszel.“..............................450 Kompolthy Tivadar. „Az első napsugárról.“ 7® „ „ „Az elhagyott malom.“ (Schnezler.) . . . i45 „ „ „Dalok a tengerről.“ . 198 „ „ „Szabad vagyok.“ . . 509 „ „ „Árkádiában .............................565 „ „ „A víz alá.“ .... 595 Kólái Lajos. „A hegedűs.“...................................234 „ „ „Berki Gábor.“....................................282 Krisztinkovich Ede „Ha eljövend“ .... 617 Lanka Gusztáv. „Romance.“..............................209 „ „ „Tíz év után.“.......................245 „ „ „Sárikától Sárihoz.“ . . . 281 „ „ „Románcz.“.............................533 L enkey Ferencz. „A gondviseléshez.“ . . . 4i7 Lithvay Victoria. „Hulló levelek.“ I. II. . 186 „ . „ „A harangok csak . . .“ . 342 Majthinyi Flóra. „Ah, érzik-e a holtak?“ . 29 „ „ „Tudok egy tengert.“ . . 185 „ „ „Báró Eötvös J. halálakor.“ 257 „ „ „B. Eötvös szobra leleplezésekor. 257 „ „ „Vasúton.“ ..........................389 „ „ „Naplómból.“....................545 I fj. Fagy György. „Magunk vagyunk.“ . . 3° „ „ „ „A küzködés dala.“ . . 77 „ „ „ „Az elcsüggedt.“ ... 197 „ „ „ „Emlékedet visszaadom.“ 366 „ „ „ „Mért mondanám.“ . . 473 Ocsvay Árpád. „Élni, élni.“...................................303 F osa Lajos. „Várj csak édes.“.............................44g „ „ „Jól van Ida.“..............................581 R ényey Károly. „A gyászolóhoz.“ . . . . Il4 „ „ „Hervadt költészet.“ . . . 222 „ „ „ószszel.“ ....................................486 Reviczky Gyula. „Mennék aludni már.“ (Draumor.) . . 368 „ „ „Egyedül.“........................595 Rudnyánszky Gyula. „A Loreleyról.“ . . . 147 „ „ „A kishitűekhez.“ . . 605 Szabó Endre „Dalok“ I. II.........................................233 Szabó Géza. „Árva madár.“......................................18 „ „ „Románcz.“ .............................. 102 „ „ „Leveledzik.“....................................294 „ „ „Mit ér a kincs?“...............................534 S zabó Sándor. „Nem beszélhetem el neked“ . 126 Szász Károly. „Báró Eötvös József.“ . . . 257 „ „ „Repkény“..............................593

Next

/
Thumbnails
Contents