Honvédorvos, 1964 (16. évfolyam, 1-4. szám)

HONVEDORVOS A MAGYAR NÉPHADSEREG KATÓNAORVOSTTJDOMÄNYI FOLYÓIRATA fj'p) Z'^D XVI. évfolyam 1964. FELELŐS SZERKESZTŐ FARÁDI LÁSZLÓ DR. orvosvezérőrnagy, az orvostudományok kandidátusa KIADJA A ZRÍNYI HONVÉD KIADÓ BUDAPEST. XIII., DÓZSA GY. ÜT 49.

Next

/
Thumbnails
Contents