Honvédorvos, 1979 (31. évfolyam, 1-4. szám)

r HONVÉDORVOS A MAGYAR NÉPHADSEREG KATONAORVOSTUDOMÄNYI FOLYÓIRATA XXXI. évfolyam ist*3 1979. FELELŐS SZERKESZTŐ VÁMOS LÁSZLÓ DR. orvos vezérőrnagy KIADJA A ZRÍNYI KATONAI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ BUDAPEST VIII., KEREPESI ŰT 29/A.

Next

/
Thumbnails
Contents