Honvédorvos, 1982 (34. évfolyam, 1-4. szám)

1 I (9£V* mt: KA7c:v.c:rvosi KUTATÓ KÖZPONT SZAKKÖBtyXTÁRA L. xl:-EJ HONVEDOR VOS A MAGYAR NÉPHADSEREG KATONAORVOSTUDOMÁNYI FOLYÓIRATA XXXIV. évfolyam 1982. FELELŐS SZERKESZTŐ: Dr. Horváth István orvos ezredes KIADJA A ZRÍNYI KATONAI KÖNYV- ÉS LAPKIADÓ BUDAPEST, VIII., KEREPESI U. 29/A.

Next

/
Thumbnails
Contents