Hungarológiai Hírlevél. 1-2. szám. A Hungarológiai Tanács és a Magyar Lektori Központ tájékoztatója (1990)

hungarológiai hívlevél Bulletin of Hungárián Studies Bulletin d' Études Hongroises Bulletin der Hungarologie Tartalom Emlékeztető a Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társasága I.választ­mányi üléséről 3 Bakos István: Javaslat a szomszédos országokban élő magyarság újjáéledésének szervezett támogatására 9 A Hungarológiai Tanács 1990-es munkaterve 15 A Magyarságkutató Intézet 1990-es munkaterve 17 A Nemzetközi Hungarológiai Központ szakmai munkaterve 1990 19 A Hungarológus Oktatók Nemzetközi Társaságának 1990.évi munkaterve 22 Beszámolók Magyar-amerikai magyar tudóstalálkozó 23 S.Benedek András: A könyv nem ismer határokat 38 Tájékoztatók Dr.Kovács Ilona: Hungarológiai /hungarika/ dokumentáció, a szolgál­tatások új típusa 39 Tájékoztató a Debreceni Nyári Egyetem rendszerének megújításáról 44 A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat hungarológiai programja 1990-ben 46 A Magyarok Világszövetsége 1990.évi rendezvényei 48 Az 1990.január 9-11 közötti magyar-amerikai magyar tudóstalálkozó résztvevőinek névsora 51 Peter Sherwood: Payne, Jerry: Colloquial Hungárián 57 Richárd Prágák: Rákos Péter hatvanöt éves 60 Magyar hetek a Nyugat-berlini Urániában 62 Megjelenik negyedévenként ippo. 1-2. s^ám

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents