Ifisakk Ujság, 1990 (1-12. szám)

1990 / 1. szám

JÁTSZMAELEM ZÉSEK ' KEZDŐK! EK- H A L ADÓKNAK* 1./ KEZDŐKNEK: Tanpélda a vezér korai játékba hozatalára ­ävagy hogyan ne csináljuk! 2 1. e4 e5 2. Vh5 ?• Kezdők kedvenc lépése az un, "suszter" matt /vh5, Pc4,Vf7 matt/,amely egészen hibás tér*/ bevezető lépése, Világos elgondolása az e5 gyalog ÉLNÉ'' ÉSÉRE alapszik, Egy jó sakkozó elnézésre nem alapozhat,A tanmese; 2. - ; g6 3. Vxe5 ás világos lenyeri a h8 Bástyát. Világos helytelen vezérkirohanását sötét biztos já­tékkal dönti meg* Tisztje jlőű';í:.V vícaz e5 gyal ogot c 2. - ; He 6' 3« . c4 gc ;;att fenyegetett f7-en.Ezt sötét egyszerűen védi és támadja a túl merész vezért. 4. 7f3 Újabb mattfenyegetés,ezt is egyszerűen és ésszerűen védi sötét.Egyúttal játáxba hozza tisztjeit,mig vilá­gos ide-oda lépked vezérével,nem fejlődik,a tisztjei benn állnak az alapsoron. 4. - ; Hf6 5. 7b3 Ennyi időveszteség a megnyitás norai szakaszában,ráadá­sul egészen könnyen védhető támadásért csak bajt okoz­hat . — ; d5 Jő volt Ye7 is,de a gyalogáldozat jobb ellenjátékkal kecsegtet.-6. ~xd5 Hxd5 . exdő ? A kisebb baj 7.Vxdo Vxdő .exdg "b4 9.űdl lett volna. 7. - ; Ud4! ;a most értékeljük a hadál .ást akkor láthatjuk,hogy világos gyalogelőnnyel rendelkezik.Ee milyen áron? \Tilágos csak a vezérével táncol a tábla közepén és á landó támadásnak teszi k magát.‘ áris menekül­het a h támadása elől.Ha a db gyalogot és c2- őt egyszerre akarja védeni azt C3ak c4-rol lehet. 8. Ve4 b5 Újabb vezérüldözés.A kör szükiil.Annyi a fenyegetés, hogy egyszerre mindent védeni nem is lehet.Világos már szívesen adná a d5 gyalogot csak a vezérével meg­menekülhessen. Világos állása már reménytelen.

Next

/
Thumbnails
Contents