Igazságügyi Javaslatok Tára, 1908. január-december (8. évfolyam, 1-17. szám)

1908-01-01 / 1. szám

5042? Megjegyzés. Az Igazságügyi Javaslatok Tára VII. és VIII. évfolyamában megjelent tör­vényjavaslatok közül alkotmányos tárgyalás és szentesítés után az Országos Tör­vénytárban kihirdettettek a következők : a) a bírói és ügyészi szervezet módosításáról szóló törvényjavaslat (Igazs. Javaslatok Tára VIII. évf. 3. sz. 513. 1.), mint ............................. 1908 : Ví. t.-c. b) az ország erdélyi részeiben, továbbá a volt Kraszna-, Közép-Szolnok-, Zaránd megyék és a volt Kővár vidék területén a birtokrendezésről, arányosítás­ról és tagosításról szóló 1871. évi L.V., 1880. évi XLV. és 1 - 92. évi XXIV. tör­vénycikkeket módosító és kiegészítő törvényjavaslat (Igazs. Javaslatok Tára Vll.évf. 3. sz. 383. 1.), mint ............................................................. 1908 : VII. t.-c. c ) a büntetőtörvénykönyvek és a bűnvádi perrendtartás kiegészítéséről és módosításáról szóló törvényjavaslat (Igazs. Javaslatok Tára VII. évf. 4. sz. 593. 1.), mint................................................. ............................. 1908 : XXXVI. t.-c. d ) az országgyűlési képviselőválasztások feletti bíráskodásról szóló 1899 : XV. t.-c. hatályát meghosszabbító törvényjavaslat (Igazs. Javaslatok Tára VIII. évf 12. sz. 1023. 1.), mint............................................................. 1908 : XXXV1L t.-c. e ) a birtokrendezést, különösen az úrbéri elkülönítést, arányosítást és tagosítást tárgyazó 1836 : VI., X, XII , 1840 : VII., XXX., XXXI. és 1871 : Lili. t.-cikkek módosításáról és kiegészítéséről szóló törvényjavaslat (Igazs. Javaslatok Tára Vili. évf. 7. sz. 739. 1.), mint..................................... 1908 s XXXIX. t.-C. f) az országos ügyvédi gyám- és nyugdíjintézetről szóló törvényjavaslat (Igazs. Javaslatok Tára VIII. évf. 8. sz. 749. 1.), mint .... 1908 : XL. t.-c. g) a végrehajtási eljárásról szóló 1881 : LX. t.-c. módosítása és kiegészí­tése tárgyában készült trövényjavaslat (Igazs. Javaslatok Tára VII. évf. 4. sz. 707. 1.), mint .................................................................................. 1908 : XLI. t.-c.

Next

/
Thumbnails
Contents