Igazságügyi Közlöny, 1900 (9. évfolyam)

Rövidítések magyarázata. BP. vagy B. P. = bűnvádi perrendtartás (1896: XXXVI. t-cz.) BTK. vagy B. T. K. = büntetötörvénykönyv a bűntettekről és vétségekről 1878 : V. t.-cz. B. Ü. Sz. — büntető ügyviteli szabályok (370J/99. I. M. E. sz.) CD. = euriai teljes ülési döntvény. ÉLT. vagy É. L. T. = a magyar büntetőtörvénykönyvek életbeléptetéséről szóló tőrvény (1880 : XXXVII. t.-cz.) ÉLT. vagy É. L. T. = a bűnvádi perrendtartás életbeléptetéséről szóló 1897: XXXIV. t.-cz. F. B. Ü. Sz. = fiumei büntető ügyviteli szabályok (3700/99. 1. M. E. sz.) F. Ü. Sz. = fiumei bírósági ügyviteli szabályok (1871. szept. 14-én kelt i. ü. m. rendelet.) H. T. = táblai határozattárba fölvett határozat. I. K. = Igazságügyi Közlöny. I. M. = igazságügyministeri. I. M. E. = igazságügyministeri elnöki. J. E. = a jogegység érdekében használt perorvoslat folytán hozott határozat. J. Ü. Sz. = jálásbirósági ügyviteli szabályok (73465/97. I. M. E. sz.) K. == közlemény. KBTK. vagy K. B. T. K. = kihágásokról szóló büntetötörvénykönyv (1879 : XL. t.-cz.) k. p. p. = kisebb polgári peres. 1. = lásd, illetőleg szám után : íap. M. E, = ministerelnöki. MT. = ministertanácsi határozat. B. = rendelet. B. T. = Magyarországi Bendelel.ek Tára. S. U. Sz. == sommás ügyviteli szabályok (745/1894. I. M. E. sz.) sz. = szám. TD. = táblai teljes ülési döntvény. Ü. Sz. = általános ügyviteli szabályok (4291/91. I. M. E. sz.) Ü. U. = ügyészségi utasítás (4600/99. I. M. E. sz.) v. ö. = vesd össze.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents