Intézeti Szemle 11. (1978.)

KÖSZÖNTŐ DR. SZTANKÓ ISTVÁN IGAZGATÓ ÜDVÖZLŐ BESZÉDE Tisztelt Tudományos Ülés! Kedves Elvtársak! A mai jubileumi ülésszakon, amelyet a külföldiek magyarországi ok­tatása kezdetének 25. évfordulója alkalmából rendez Intézetünk, tisztelet­tel köszöntöm a körünkben megjelent dr. Garamvölgyi Károly oktatási mi­niszterhelyettes elvtársat. Szeretettel üdvözlöm Sárdi Lajos elvtársat, a Pedagógusok Szakszer­vezete Központi Vezetőségének titkárát, úgy is mint az intézet volt vezető­jét. Köszöntöm Dr.Császtvai Istvánné elvtársnőt, а XI. kerület Pártbi­zottságának titkárát. Üdvözlöm az Oktatási Minisztérium Nemzetközi Kapcsolatok Főosz­tályáról dr.Sebő Lászlóné főosztályvezető és Szilassy Attila osztályvezető elvtársakat, a Tudományegyetemi és Tanárképző Főiskolai Főosztály kép­viseletében megjelent Miklós Imre osztályvezető-helyettes elvtársat. Köszöntöm a Külügyminisztérium, az Egészségügyi Minisztérium, a Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztérium, a Munkaügyi Minisztérium képviselőit. Üdvözlöm az MSZMP Központi Bizottsága, az MSZMP Budapesti Bi­zottsága, a KISZ Központi Bizottsága, a KISZ Budapesti Bizottsága és a DÍVSZ megjelent tagjait. Tisztelettel köszöntöm a szocialista országok nagykövetségeinek kép­viselőit; Köszöntöm a Szakszervezetek Országos Tanácsa, a Magyarok Világ­szövetsége, a Külföldi Kapcsolatok Intézete, a Szolidaritási Bizottság kül­dötteit. Üdvözlöm az Intézet megjelent volt vezetőit és első oktatóit, akik út­törő munkát végeztek. Köszöntöm az egyetemek képviselőit, akik alapozásunkra tovább épí­tenek. Üdvözlöm a Karikás Frigyes Katonai Kollégium, a Nyelvtudományi Intézet és más hazai társintézmények küldötteit, valamint az ünnepségünkön részt vevő régi és új tanítványainkat. 4

Next

/
Thumbnails
Contents