Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 9. (1991)

1991-12-00

IPARRÉGÉSZETI ÉS ARCHEOMETRIAI TÁJÉKOZTATÓ IX. ÉVFOLYAM __________________________________________________________________1991. december E LÖLJÁRÓBAN Az Iparrégészeti és Archeometriai Tájékoztató 1991. évi első száma sajnos, terveinkkel ellen­tétben, az egyetlen ez évi szám. Ennek oka nem a Munkabizottságok tagjainak aktivitásában, hanem a Tájékoztató megjelentetésével kapcsolatos folyamatos gondjainkban rejlik. Munkabi­zottságaink titkárai és a szerkesztőbizottság tagjai komoly erőfeszítéseket tesznek azért, hogy a lap megjelentetését - az ismert anyagi és szervezeti nehézségek mellett - biztosítasni tudják. Köszönet illeti a Magyar Nemzeti Múzeumot, hogy ennek a számnak előállítását magára vállal­ta; reméljük, támogatásukra a továbbiakban is számíthatunk. Az 1991-es szám hűen tükrözi eredményeinket - és sajnos, kudarcainkat is. Az anyag gerincét az 1991-re tervezett nemzetközi archeometriai szimpóziumra elkészített kutatási beszámolók jelentik; további híreink fókuszában az archeometallurgiai kutatások és eredmények állnak. Korábban meghirdetett szerkesztési elveinknek megfelelően - fokozottabban igyekszünk együttműködni a Munkabizottságokon kívül tevékenykedő, de törekvéseinkkel azonos célokat valló kutatásokra, mind a humán, mind a természettudományos szakterületen. Hasonlóképpen az előzőekben meghirdetett célkitűzéseknek megfelelően a hagyományos iparrégészeti és archeometriai szempontú vizsgálatokat a környezeti régészet és a biológiai tárgyú társtudomá­nyok régészeti és történeti anyagon végzett kutatási eredményeivel is bővítjük. A Szerkesztőbizottság ezennel is kéri a régészeti-történeti anyagon különféle módszerekkel és szemlélettel dolgozó kollégákat, hogy kurrens kutatási témáikról rendszeresen rövid, lényegre törő jelentésekkel gazdagítsák az Iparrégészeti Tájékoztatót. A Tisztelt Szerzőket egyben arra is kérjük, hogy kézirataikat - ha erre mód van - floppyn jut­tassák el hozzánk. A kézirat előállításához WordStar (4.0) programot használunk, de bármi­lyen, a Ventura Publisher által elolvasható, szabványos formátumban el tudjuk fogadni a kézira­tot. Ezzel a munkánkat jelentősen megkönnyítik. A szerkesztőbizottság

Next

/
Thumbnails
Contents