Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 14. (1996)

1996-11-00

XIV. ÉVFOLYAM 1996 NOVEMBER (folyt, az előző oldalról) Feladatunk tehát, hogy a konferencia hírét minél szélesebb körbe juttassuk el. és próbáljuk megteremteni a lehetőségeket arra. hogy egy önköltséges és közép-kelet európai "pénztárcával" mérve költséges rendezvényre minél többen eljöhessenek. Az Archaeometry Symposium-ok hagyományainak megfelelően a konferencia nem osztható egyszerre több. egyidőben folyó szekcióra. A tudományos program gazdagságát a jelentős poszter szekció támogatja. A magy ar kutatás ezen a rendezvényen - a házigazda szerénységével - valószínűleg nem jut anny i "pódium- időhöz". amennyiben eredményeinket megfelelő mélységben be tudnánk mutatni. Célszerűnek tűnik tehát egy evvel korábban. 1997 tavaszán a VE AB Archeometriai Munkabizottságának szervezésében egy nemzeti szintű archeometriai konferenciát rendezni, ahol kiválaszthatóak a kulcsfontosságú előadások és amelynek idegen (főként angol) nyelvű anyagának megjelentetésével aktuális és színvonalas tájékoztatást adhatunk a résztvevők kezébe a magyar kutatás helyzetéről, eredményeiről. A kötetet "Archaeometrical Studies in Hungary II." néven jelentetnénk meg. utalva egy évtizeddel korábbi elődjére (Járó M. - Költő L. szerk.. Archaeometrical Studies in Hungary Budapest. 1988). Erre a hazai konferenciára is várjuk tehát az érdeklődők jelentkezését. a helyi szervezőbizottság nevében T. Bíró Katalin szerkesztő AZ ARCHEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁG HÍREI ARCHEOMETRIAI MUNKABIZOTTSÁGI ÜLÉS / 995. december S Az Archeometriai Munkabizottság elmúlt ülésén főként az Archaeometry '98 megrendezésének lehetőségéről esett szó: emellett a munkabizottság tagiai beszámollak az eves munkáról is. Az alábbiakban az írásban is benyújtott beszámolókat adjuk közre szerk. CSAPÓ JA.XOS 1993-ban "Csontlelctck korának mcghatarozása az aminosavak raccmizációja alapján" c. pályázatunkkal elnyertük az OTKA támogatásai, ezért 1994-1995-ben legfontosabb, arheologiával kapcsolatos tevékeny­ségem c téma köré csoportosult A téma keretében született új tudományos eredményeket az alábbiak tartalmazzák:- Az aminosavak racemizációjának felmérése hazánk területéről származó csontmintákból- Az aminosavak racemizációjának kalibrálása a radiokarbon módszerre. Hitelesítő görbék szerkesztése ismeretlen csontminta korának meghatározására.- Az aminosavak racemizációjából származó D-allo- ízoleucin és a bakteriális eredetű diamino-pimelinsav szétválasztása, a kormeghatározás eredményeinek pontosítása a bakteriális tevékenységből származó, és a kort meghamisító bakteriális eredetű diamino- pimelinsav kimutatása és meghatározása alapján.- Minimális racemizációval járó fehérje hidrolízis.- Gyapjúszőnyegek és textíliák korának becslése a kéntartalmú aminosavak oxidációja és a tirozin bomlása alapján.- Fentieken kívül segítettem egy svéd kollégának tengeri mikrofosszíliák D- és L-aminosav tartalmát meghatározni. ill. a kagylókban lejátszódó racenuzációt (különböző hőmérséklet. pH. idő) modellezni. Egy svájci kollégának makro- és mikroelemeket. aminosavakat. zsírsavakat és koleszterint határoztam meg különböző élelemmaradványokból. * Munkáinkból 1994-1995-ben az alábbi, archeometriai témájú publikációik születtek Szakcikkek: Csapó. J. - Némethy. S. - Folestad. S. - Tivesten. A. - Martin. T G. - Csapó-Kiss. Zs.: Age determination based on ammo acid racemization. A new possibility. Amino Acids. 1994. 7. 317-325. Csapó. J. - Csapó-Kiss Zs. - Folestad. S. - Orvvar. O. - Tivesten. A. - Martin. TG. - Némethy. S.: Age estimation of old carpets based on cy stine and cysteic acid content. Ana Utica Chimica Acta. 1995.300. 1-3. 313-320. Tivesten A. - Folestad S. - Csapó J - Némethy S. - Johansson M L.: Determination of D- and L-amino acids in marine microfossil protein using liquid chromatography with conventional and laser induced fluorescence detection. To be submitted to Analvtica Chimica Acta. Holland. Némethy. S - Csapó. J - Nagymarosi. A. - Malmgren. B.A.: Protein diagenesis in Miocene oyster shells. Applications in geochronology and molecular taxonomy. To be submitted to Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology.

Next

/
Thumbnails
Contents