Nagy Péter szerk.: Irodalomtörténet, 1969. 1/51. évfolyam

IRODALOMTÖRTÉNET A MAGYAR IRODALOMTÖRTÉNETI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 1969. LI. évf. I. sz. * Üj folyam I. I. sz. Szerkesztőbizottság : BODNÁR GYÖRGY • CZINE MIHÁLY • ILIA MIHÁLY KIRÁLY ISTVÁN • KOCZKÁS SÁNDOR szerkesztő • KOVÁCS KÁLMÁN MEZEI JÓZSEF • MOLNÁR FERENC szerkesztő • NAGY PÉTER főszerkesztő PÁNDI PÁL • TOLNAI GÁBOR • TÓTH DEZSŐ Technikai szerkesztő: PAÁL RÓZSA Szerkesztőség: Budapest, V. Pesti Barnabás u. I. III. 51. Telefon: 180—960 Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk vissza.

Next

/
Thumbnails
Contents