Járművek, mezőgazdasági gépek, 1959 (6. évfolyam, 1-12. szám)

Tartalomjegyzék

JÁRMŰVEK, MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK 1959. ÉVI TARTALOMJEGYZÉKE Szám Oldal Adler György és Krávüs Artúr; Krávits-féle adagolószivattyú alkalmazása gyors Diesel-motoroknál................................... 12 376 Balázs György és Lóvéi Lajos: Új mezőgaz­dasági stabil dieselmotor II. ............. 11 339 Baránszky Jób Imre—Szondi/ György: A magyar vagongyártás rövid története 3 65 Baránszky Jób Imre—Ekker Antal—Mocs- kónyi Miklós: Alumíniumszerkezetű négytengelyú motorkocsi a budapesti villamosvasútnál ...................................... 9 277 Benyó Pál: Nyomásfolyamatok vizsgálata előkamrás Diesel-motorban.................. 4 116 Boltizár Pál: Árpa aratvacséplósének telje­sítményjellemzői ...................................... 5 134 Bruzer Zoltán: Ellendugattyús korszerű két­ütemű Diesel-motorok ............................ 5 151 Bruzer Zoltán: Irányelvek léghűtéses moto­rok tervezésére ........................................ 8 236 Bujtor Jenő: Újabb típusú korrektoros Diesel-adagolószivattyúk ...................... 7 200 Csergo János: Üdvözlet a műszaki értelmi­ségnek ! 1 1 Doknalik János: Szélesosztású kaszapenge vastagszárú növények betakarításához. 11 344 Ekker Antal—Mocskónyi Miklós— Barán­szky Jób Imre: Alumíniumszerkezetű négvtengelyű motorkocsi a budapesti villamosvasútnál ...................................... 9 277 Égle László—Hartyányi István: Műanyagok alkalmazása vasúti járműveken......... 6 173 Farkas István -Gerencsér Attila: Kutatási eredmények és mérési eljárások fejő­gépek vizsgálatánál................................. 10 294 Forgó Sándor: A Ganz-gvár motorkocsi gyártmányai a II. világháború után. II. rész ........................................................ 4 100 Fülöp Zoltán: Nagyteljesítményű rakéta­hajtóművek ................................... 10 316 Galambos János: Könyvismertetés („Mező- gazdasági gépek elmélete” című könyv­ről) ............. 2 53 Galambos János: Váltvaforgató eke-típusok 7 193 Galambos János: Váltvaforgató ekék át­váltómechanizmusai ............................... 10 289 Gerencsér Attila — Farkas István: Kutatási eredmények és mérési eljárások fejő­gépek vizsgálatánál ............................. 10 294 Gombás Tibor: Bánki Ilonát szerepe a belső-1 égésű motorok fejlődésében ................ Gősi Sándor: A Ganz—Jendrassik rend­szerű Diesel befecskendező szivattyú munkafolyamatának vizsgálata ......... Hajós László: Közúti járművek légrugózása Hajdú Imre: A motorok levegőszűrése . . Hajdú Imre—Tóth Géza: A JAFI altul ter­vezett Root-fúvó karakterisztikájának meghatározása ........................................ Hartyányi István—Égle László: Műanyagok alkalmazása vasúti járműveken........... Hatházi Dániel: Repülőgép Szakosztály köz­leménye ........................................................ Hofmeister Ferenc: Az öntözés korszerű gépi berendezései ............................................... Holjewilken H. dipl. Ing.: Mezőgazdasági gépek, traktorok és berendezések reális megítélési lehetőségei .......................... Serkó Sándor: A szárterelő motolla terelési munkájának elemzése az aratócséplő­gépnél .......................................................... Juhász Károly Jenő: BÁNKI DONÁT .... Juraszov J. V.: A traktorok és mezőgazda- sági gépek céljaira szolgáló Diesel-mo­torok típusszámáról ............................... Kall Endre: Tárcsás fék a vasútüzemben és hazai tapasztalataink ...................... Kazarinov V. M.—Lamunin Sz. N.: Külön­leges típusú önkiürítő gépkocsik . . . Kádár Sándor: Szovjet hordszámvas vízi­busz üzemi tapasztalatai ...................... Kárpáti József: Áutóvonatok gépkocsik szállítására ................................................. Keresztesi István: Motorkopási vizsgálatok rádióizotópos módszerrel .................... Kisbocskói László: Hidrodinamikus tengely- kapcsolók főméreteinek megállapítá­sáról .............................................................. Király László: Motorhengerek kopásának mérése ........................................................ Knott Imre dr.: Különféle mezőgazdasági szállítóberendezések alkalmazásának gazdaságossága ...................................... Szám Oldal 9 265 2 44 2 36 11 328 3 91 6 173 10 313 5 136 3 ,78 1 6 9 257 1 2 12 353 2 33 4 97 7 207 8 - 244 6 171 5 147 7 196

Next

/
Thumbnails
Contents