Jó Egészség, 1937 (28. évfolyam, 1-24. szám)

1937-01-01 / 1-2. szám

Budapest. 1937 iannár 1 XXTIII. éffolyam 1—2. szám Jl© ■ OeSZSÉOUGYI ÉS IMBf BVÉDEim 0 JS Ao Telefon: 1-64611 Szerkesztőség: Dndapesl, ll., Gábor /iron-nteo 3/b. nedjelenih hOYonta hei szám A nikot í n m érgezés lehetőségét több mint felére csökkenti, 4 ,,„sip.i'W y mert a dohányjövedék ilyen jelzésű gyárt- ' mányainak eredeti nikotintartalmát a szak­értői ellenőrzés alatt állő eljárás 58-66 százalékkal csökkentette. TATKA-SZANATORnin OfátmiOred (Stary Smokovec). Szárazföldi magas­lati éghajlat már 1000 m. fengersz. feletti magasságban. Ezen múlik főleg a BOSedOW-betegeknek, az anUQd* csere és idegrendszer zavaraiban szenvedőknek gyors javulása, még beteg SZlVVellS. riZlKdllS-dietáS gUdgUinlézel belbetegek részére, tüdőbajosok kizárásával. Vizgyógyintézet, ritmusos szabadlégtorna, svéd torna­terem, fény-és villanykezelések. Dlathermia, pöstyéni iszapkezelés. Pengöbelizetes Budapesten. Klinikai laboratórium.-ellátás Vezető orvos: SZáSZCMIldr. lattal es orvosi pausáldillal 64.—. 84.— cseiihorona egu­ágyas szobában. - Közelebbi táféhoztalást ad a szanatórium Igazgatósága, vagy maguarországi irodáfa: Buda pest Vili., O á K 0 c z i-u t i?. Telelőn; I-38I-T4. ................................................................. |j Lázas, hurutos megbetegedéseknél |j if influenzánál, izületi fájdalmaknál íacitophosaní 10 és 20 tablettás fiolákban kerül forgalomba. Richter Gedeon vegyészeti gyár rt. BUDAPEST, X. T[>ü Íusff^íii __ FOLYÓin/- i ok

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents