Jogtudományi Közlöny, 1874

JOGTUDOMÁNYI A NAGYVÁRADI, KASSAI ÉS KOLOZSVÁRI ÜGYVÉD-EGYLETEK KÖZLÖNYE. HETILAP A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYOK KÓRÉBÓL. KIADJA A FRANKLIN-TÁRSULAT. K1LENCZEDIK ÉVFOLYAM. BUDAPEST. FRANKLIN-TÁRSULAT, MAGYAR IRODALMI*INTÉZET ÉS KÖNYVNYOMDA

Next

/
Thumbnails
Contents