Jogtudományi Közlöny, 1891

Nevek szerinti mutató a Jogtudományi Közlöny 1891. évfolyamához. (A számok az évfolyam azon lapját jelentik, melyen az illető szerző czikke található; a zár jelben levő számok • á dolgozat folytatását jelzik. — m = Melléklet.) Dr. ALMÁSI PÉTER, budapesti ügyvéd. 246. ARANY SÁNDOR, váczi kir. albiró. 310. Dr. ADMETO GÉZA, pestmegyei árvaszéki joggya­kornok. 417. Dr. BALOGH JENŐ, budapesti kir. alügyész, egyetemi m.-tanár. 65. Dr. BARTHA BÉLA, sárospataki jogakadémiai ta. ár. 345. (35 3, 363, 37o). Dr. BERCZELI ANTAL, budapesti ügyvéd. Dr. BERÉNYI SÁNDOR, budapesti ügyvéd. 21, 126, m. 347­Dr. BLEUER SAMU, budapesti ügyvéd. 157, 303, 326. (340, 351), 373, 39°­BODOR LÁSZLÓ, kolozsvári kir. törvényszéki biró, 12, 69. BOGYAY PONGRÁCZ, pécsi kir. törvényszéki biró. 30. Dr. BORSITZKY IMRE, pécsi járásbirósági aljegyző. 69. Dr. BOZÓKY ALAJOS, n.-váradi jogakadémiai igazgató. 113, 298 (308), 414. Dr. CONCHA GYŐZŐ, kolozsvári egyetemi tanár. 92, 116. CSEMEGI KÁROLY, curiai tanácselnök. 17. Dr. CSILLAG GYULA, egyetemi rk. tanár. m. 134. Dr. DÁRDAY SÁNDOR, orsz. képviselő. Dr. DÉRI ERNŐ, budapesti ügyvéd. 366. Dr. DOLESCHALL ALFRÉD, budapesti törvényszéki aljegyző. 79, 203, 250, 348, 399. ENYICZKEY GÁBOR, s.-a.-újhelyi ügyvéd. 228, 280. FABINY GUSZTÁV, a győri kir. tábla elnöki titkára. 10 (29.43.59,75). 3 15.(322,331,348,364,372,388,397). FARKAS LAJOS, komáromi törvényszéki biró. 83 (90, 98, 108), 281. Dr. FAYER LÁSZLÓ, egyetemi rk. tanár. 172 (181, 190, 198, 222, 278), 201 (210, 247), 412. FEKETE GEDEON, kir. albiró. 14, 63. Dr. FODOR ÁRMIN, budapesti kir. albiró. 142 (149), 179, 249, 259,-269, 276, 32.1 (330), 372. Dr. FÖLDES BÉLA, budapesti egyetemi tanár. 385. Dr. FRAENKEL SÁNDOR, budapesti ügyvéd. 19, 285. Dr. GENTHON FERENCZ, n.-váradi kir. alügyész. 311. Dr. GLÜCKLICH EMIL, budapesti ügyvéd. Dr. GOLD SIMON, budapesti ügyvéd. 6 (15, 38, 103, 117, 143, 151, 215, 223, 254, 262, 271, 294, 311, 327, 359. 375. 4io), 92, 164, m. 347. Dr. GRUBER LAJOS, budapesti kir. alügyész. 89, 178, i 251 (258, 267, 275), 286, m. 356. Dr. GÜNTHER ANTAL, budapesti ügyvéd. 233. Dr. HAUPT ALBERT, kassai törvényszéki biró. 253. Dr. HEIL FAUSZTIN, budapesti kir. táblai biró. 135, 140,218, 225 (235, 243), 297 (306, 313, 379), 407­Dr. HERZ BERTALAN, budapesti ügyvéd. 78, 155,415. Dr. HOLLÁN SÁNDOR. 5. Dr. HORVÁTH ÖDÖN,az eperjesi jogakadémia dékánja. 49 (58, 67). Dr. HORVÁTH JÁNOS, budapesti ügyvéd. 85. HUF JÓZSEF, soproni ügyvéd. 165, ,213, 237. Dr. ILLÉS KÁROLY, nyug. kir. ügyész, budapesti ügyvéd. 57, 193 (239). Dr. IMLING KONRÁD, curiai biró. 337, 374, 393,405. (415-) Dr. KENEDI GÉZA, budapesti ügyvéd. 185, 241, 361. Dr. KÉRI MIKLÓS, aranyos-maróthi kir. albiró. 20, 398. LÁNYI BERTALAN, budapesti kir. táblai biró. 10. LUDINSZKY LAJOS, kir. albiró. 102. Dr. MARKÓ SÁNDOR, rozsnyói kir. közjegyző. 329 (346, 358, 370, 387). Dr. MORAVCSIK GYULA, budapesti ügyvéd. 61, 139 (146, 154). MÓZES LÁSZLÓ, budapesti ügyvéd, m. 331. Dr. MURÁNYI ERNŐ. 523. Dr. NAGY ÁRPÁD, lőcsei ügyvéd. 155. Dr. NAGY DEZSŐ, a budapesti ügyvédi kamara titkára. 1 (41, 73, 106, 122). 16.1., m. 355. Dr. NAGY ERNŐ, nagyváradi jogakadémiai tanár. 76. NAGY LAJOS, nagy-szebeni törvényszéki aljegyző. 189, 206, 230. K. NAGY SÁNDOR, nagyváradi kir. törvényszéki biró 350, 381, 417. Dr. NEKULA GYULA. 4. Dr. N Y ISZTOR ADOR j ÁN, zombori törvszé ki j egyző. 180. Dr. PLÓSZ SÁNDOR, egyetemi tanár. m. 127. PONGRÁCZ Dtzső, aljegyző. 383. Dr. PÓPOVITS SZTANIMIR. IOO (I l I25, X 3 3). PUKY GYULA, debreczeni kir. tábi..i elnök. 384. PULSZKY FERENCZ. 25. Dr. REICHARD ZSIGMOND, budapesti "gyvéd. 9, 209, 370, m. 135. Dr. REINER JÁNOS, budapesti ügyvéd. 147, ->04, 377. RIBÁRY JÓZSEF, nyug. miniszteri tanácsos 171. Dr. RÓTH FERENCZ, budapesti kir. albiró. 117, 179, 199, 270. Dr. RÓTH PÁL, budapesti ügyvéd. 37. Dr. SÁNTA ELEMÉR, kaposvári kir. alügyész. 44, 109 (188), 358 (389). Dr. SÁRMAY JÓZSEF, budapesti ügyvéd. 6. Dr. SCHWARZ GUSZTÁV, budapesti ügyvéd, egyetemi m.-tanár, 300, 318 (333), 391 (399). 409, m. 331. SCHVARCZ GYULA, orsz. képviselő. Dr. STAUD LAJOS, dunaszerdahelyi kir. járásbiró. 37, SZAFFKA PÁL, edelényi ügyvéd. 173. Dr. SZAKOLCZAY ÁRPÁD. 23, 46, 87, 145, 302. Dr. SZOKOLAY ISTVÁN. 18, 27, 42, 153, 177. 215, 222, 293. SZTEHLO KORNÉL, budapesti ügyvéd. 34,186 (196), 402. TAUFFER EMIL. 123 (137). TÓTH GÁSPÁR, selmeczi ügyvéd. 161. TÓTH LŐRINCZ, curiai tanácselnök. 129. Dr. VÁRADY KÁROLY, budapesti ügyvéd 21, 93, 135, 174, 277. VARGHA FERENCZ, kecskeméti kir. ügyész. 36. Dr. VÁZSONYI VILMOS. 316. Dr. VÉCSEY TAMÁS, a budapesti egyetem jogi kará­nak dékánja. 121. VIKÁR BÉLA. 262. Dr. VISONTAI SOMA, budapesti ügyvéd. 255. Dr. WLASSICS GYULA, budapesti egyetemi tanár. 401. Dr. ZERGÉNYI JENŐ. 35 (51, 68) 226 (236, 244, 266, 274). Dr. ZOLLNER BÉLA. 52.

Next

/
Thumbnails
Contents