Jogtudományi Közlöny, 1949

Tartalom

Tartalommutató a Jogtudományi Közlöny 1949. évfolyamához I. Általános tárgyú közlemények Cikkek Lap A jogszabályok népszerű fogalmazása. — Dr. Kádár Miklós 116 Polgári erkölcs — szocialista erkölcs. — Dr. Feri Sándor , 229 A Magyar Népköztársaság Alkotmánya. — Dr. Ries István 325 Tervkölcsön. — Dr. Kádár Miklós 365 Az állam és jog egyidejű keletkezésének elmélete. — Dr. Markó Jenő 373 A hévízi jogászkongresszus elé. — Dr. Kovács István 409 A Magyar Népköztársaság társadalmi rendjének alapja a munka. — Dr. Feri Sándor 411 A hévízi jogászkongresszus után. — Dr. Weltner Andor *441 Az állam- és jogelmélet az alkotmányban. — Dr. Markó Jenő * 502 Szemle A wroclawi értelmiségi világkongresszus összekötő bizottsága Párisban ülésezik. — K. M 31 A Magyar Jogász Szövetség ankétja a »Mindszenty « bűnügyről: dr. Szladits Károly: elnöki meg­nyitó, dr. Marton Oéza: határozati javaslat, ' dr. Papp Péter, dr. Nagy Miklós, dr. Lee Tibor, dr. Grottó László, dr. Nizsalovszky Endre, dr. Vekerdy Oéza, dr. Sztodolnik László, dr. Kocsis Mihály: felszólalások 74 A természetjog fogalmáról. — Dr. Szabó Imre83 A Tanácsköztársaság. — Dr. Hajdú Gyula...... 1118 Harc a formalizmus ellen. — Dr. Domokos József 125 »A béke veszélyben van«. — Dr. Marton Géza. . 157 A felszabadulás évfordulójára. — Dr. Kálmán György 158 Sztálin-dij a jogtudomány fejlesztéséért. — ^ Ismét: az elmélet tisztaságáért. — Dr. Virág Miklós 158 A május 15-én lezajlott magyarországi válasz­tások. — Dr. Ries f István 209 A jogászság és az ötéves terv. — V. M 210 Harc a formalizmus ellen. — Dr. Stein Artúr, dr. Szelényi Zoltán 217 Béke és jog. — Sz. 1 250 Ftarc a formalizmus ellen- — Dr. Major Akos... 256 Lap Dimitrov Georgi Mihajlovics. — K. M 296 A jogrend ellenségei."— K. M 296 Harc a formalizmus ellen. — Dr. Mecsér József 306 Magyarország : Népköztársaság. — Dr. Hajdú Gyula 345 Harc a formalizmus ellen. — Dr. Hárs László... 349 A Budapesti Ügyvédi Kamara határozata 391 Harc a formalizmus ellen. — V. Gy » 398 A csehszlovák jogászkongresszus. — Sz. I.. ..... 423 Harc a formalizmus ellen. — Mecsér József .... 432 Harc a formalizmus ellen. — Dr. Háberl Pál ... 478 Joszif Visszarionovics Sztálin 70. születésnapja... 514 Az 1949. évi 20. számú törvényerejű rendelet. — E. 5' * Harc a formalizmus ellen. — Dr. Szelényi Zoltán 532 II. Anyagi büntetőjog és bűnvádi eljárás Cikkek A züllött és bűnöző fiatalkorúak. — Dr. Németh Péter 9 A jellem figyelembevétele a tettesbüntetőjogban. — Dr. Schultheisz Emil 12 A tőke fogalma a büntetőjogban. — ifj. dr. Nagy Dezső 16 »A szexuális élet ós a szabadságvesztésbüntetés. — Dr. Schäfer István 21 Üj helyzet a gondatlanságból elkövetett súlyos testi sértés és emberölés vétségénél. — Dr. Szűcs János 71 Büntetőjogi elvek ütközése és a bűnvádi per­rendtartás reformja. — Dr. Cenner Gyula .. 72 Vagyoni elégtétel uzsorabírósági bűnügyekben. — Mecsér József ......*. 144 A fiatalkorúak kriminalitásának emelkedése Angliában. — Dr. Schäfer István 151 A Btk. reformjára vonatkozó elgondolások. — Dr. Schultheisz Emil 193, 237 A büntetőjogi analógia alkalmazásának kérdései­ről. — Dr. Timár István 265 Utógondozás a visszaesés ellen. — Dr. Schäfer István 419 Szemle Emberölés vétsége. — M. J 426 A népi ülnökök a büntető igazságszolgáltatásban. — T. 1 465 A bírói ítéletek rendelkező -részéről. — Dr. Sásdi Tibor 466

Next

/
Thumbnails
Contents