Jogtudományi Közlöny, 1960

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA BECTHHK ÍOPHUHHECKHX HAYK OPrAH HHCTHIYTA rOCYZlAPCTBA H nPABA AKAflEMHH HÁYK BHP. REVUE DES SCIENCES JURIDIQUES REVUE DE L'INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L'ACADEMIE HONGROISE DES SCIENCES RECHTSWISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN ZEITSCHRIFT DES 1NSTITUTS FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN DER UNGARISCHEN AKADEMIE FÜR WISSENSCHAFTEN Szerkeszti a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő : Dr. Kádár Miklós. Szerkesztő: Dr. Pap Tibor Szerkesztőség: Budapest, V., Szemere u. 10. Telefon: 115-443 Felelős kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója Megjelenik havonta Előfizetés: Posta Központi Hírlap Irodánál (Budapest, V., József nádor tél 1.) Távbeszélő: 180-850 Előfizetési díj: egy évre 72,— Ft, félévre 36,— Ft, negyedévre 18,— Ft. — Csekkszámlaszám: 61.292 Külföldön terjeszti a KULTÚRA Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. Telefon: 429-760) vagy a KULTÚRA külföldi képviseletei Felelős kiadó: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó igazgatója 61.0173 — Kossuth Nyomda, Budapest, V., Alkotmány u. 3. — Felelős vezető: Lengyel Lajos igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents