Jogtudományi Közlöny, 1968

JOGTUDOMÁNYI KÖZLÖNY A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI INTÉZETÉNEK FOLYÓIRATA ВЕСТНИК ЮРИДИЧЕСКИХ НАУК ОРГАН ИНСТИТУТА ГОСУДАРСТВА И ПРАВА АКАДЕМИИ НАУК ВНР REVUE DES SCIENCES JURIDIQUES REVUE DE L'INSTITUT DES SCIENCES JURIDIQUES ET POLITIQUES DE L'ACADEMIE HONGROISE DES SCIENCES RECHTSWISSENSCHAFTLICHE MITTEILUNGEN ZEITSCHRIFT DES INSTITUTS FÜR STAATS- UND RECHTSWISSENSCHAFTEN DER UNGARISCHEN AKADEMIE FÜR WISSENSCHAFTEN Szerkeszti a szerkesztő bizottság Felelős szerkesztő: Dr. Kádár Miklós. Szerkesztő: Dr. Pap Tibor. Szerkesztőség: Budapest, V., Szemere u. 10. Telefon: 120-243. Kiadja: a Lapkiadó Vállalat, Budapest, VII., Lenin krt. 9—11. Telefon: 221-285. Felelős kiadó: Sala Sándor .Megjelenik havonta 08.1783 Egyetemi Nyomda, Budapest. Felelős vezető: Janka Gyula igazgató

Next

/
Thumbnails
Contents