Kárpáti Vadász, 1934. (8. évfolyam, 1-24. szám)

1934-01-01 / 1. szám

képes szaKiap a Karpáti országok vadászai, erdészei, sporthalászai és ebkedvelői számára Vili. évfolyam. í. (169) szám. 1934 január hó 1. A Podkarpatska Rusi Vadászati és Kynologiai szervezetek Országos Szövetsége, székhelye Uzhorod, a Ruszinszkói Vadászati Védegylet, székhelye Uzhorod, a Szlovenszkói és Ruszinszkói Országos Kynologiai Egyesület, székhelye Kosice és a Tacskó- kopó-Klub, székhelye Pressnitz, hivatalos lapja. — A »Nornik« Országos Tacskó és Vadászterrier tenyésztők Egyesülete, szék­helye Brno, a Deutsches Kartell für Hundewesen, székhelye Hannover, kárpátvidéki közlönye. SZAKROVATAI A „VADÁSZEB“ ÉS AZ „ERDÉSZET“. Megjelenik havonta kétszer, minden hónap első és második felében szövegképekkel. Előfizetési díj egy évre belföldre: 60,— Ke. Külföldre: 70— Ke. Egyes szám ára: 3.— Ke. Szerkeszti: Dr. FENCIK JENŐ tanár. Az »Erdészet« szakrovat vezetője: Fömunkatárs: A »Vadászeb« szakrovat vezetője: Ing. GÖZSY GYULA, főerdőtanácsos. Nádudvari RÁZSÓ LAJOS. N. W. JARDON, németországi szakíró. ROVATVEZETŐK: Biológia: Dr. Stefán Andrfejevics, főiskolai r. tanár. — Ebgyógyászat: Dr. Raitsits Emil, állatorvosi fő­iskolai rendes tanár. — Egyesületi élet és kiadóhivatali vezető: Törnek Ernő. — Erdő és vadvédelem: Réz Endre erdőmérnök. — Fegyvertechnika és lövészet: ifj. Szulyovszky Géza. — Jogi rovat: Dux. — Ornithologia: Breuer Görgy. — Sporthorgászat: Polgáry Miklós tanár. — Szépirodalom: Bozga Kovássy Elemér. — Vadbetegségek: Dr. Král Fr. állatorv. főiskolai tanár: — Zoologia: Kaminszky László tanár. — Szlovenszkói tudósító: Dr. Rajcsányi Gyula. — Romániai tudósító: Loveczky Ernő. — Jugoszláviai tudósító: Tabakovics Gusztáv ny. főjegyző. — A lap művészi illusztrációit készíti: Ing. Anderle erdötanácsos. akadémiai festő. Szerkesztőség: Berehovo (Beregszász), Mitrák u. 23. C. S. R. Podk. Rus. Kiadóhivatal: Uzhorod (Ungvár), Podhradská u. 74. Szakcikkeink utánnyomása tilos. — Kéziratokat vissza nem adunk. — fizetendő és perlendö Berehovon. — Minden megkeresés­hez válaszbélyeg melléklendő. Két mutatványszám elfogadása előfizetésre kötelez. — Póstatakarékpénztári csekkszámla: 54096. Hírlapbélyeg engedély: p. t ig. Kosice, císlf* 106I2/V.—1927.

Next

/
Thumbnails
Contents