Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1872

. V A JÁSZÓVÁRI PREMONTREI KANONOKREND KASSAI KATH. FŐGYMNÁSIUMÁNAK TUDÓ SÍT VÁUYA AZ 1872I3-dik TANÉVRE. KÖZREBOCSÁTJA BENEDEKL FERENC, prémontréi kanonok s főgymnásiumi igazgató. TOYS SÁN, [Nyomatott ^erfer Jíároly kir. akadémiai könyvnyomdájában. 1873.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents