Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1873

\ЧЧс щ '4 A JASZOVARI PREMONTREI EANONOKREND KASSAI КАТН. FÓGYMNASIUMANAK TUDÓS TVÁNYA 1873/4-ik tanévről. KÖZREBOCSÁTJA : Benedek Ferenc, prémoutrei kanonok 8 főgym. igazgató. Kassán, „Pannonia“-könyvnyomda és kiadó-részvénytársaságnál. 1874. —

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents