Katolikus Főgimnázium, Kassa, 1874

A JÁSZÓVÁRI PRÉM01TTEEI KAUOUOKEEITD KASSAI FŐGYMNÁSIUMÁNAK TUDÓSÍTVÁNYA az 1874/5-ik tanévről. KÖZREBOCSÁTJA : Benedek Ferenc, premontrei kanonok в fogyni, igazgató. Kassán, „PaNNONIa“-KÖNYVNYOMDA ÉS KIADÓ-FlÉSZVÉNYTÁFtSASÁGNÁL.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents